Καμπάνιες

ΜΑΝΗ: Καταργείστε τις σακούλες μιας χρήσης

Το vachosradio με τη βοήθεια εθελοντών θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2019 καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών της Μάνης σχετικά με την χρήση πλαστικής και χάρτινης σακούλας μιας χρήσης και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον της Μάνης. Σχετική πρόταση είχε κατατεθεί από τον Πέτρο Καπερναράκο, εκπρόσωπο τότε του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Αγρίων Ζώων, στον τότε δήμο […]