Γράφει ο Anargiros D. Mariolis, MD, PhD
General Practitioner/Family Physician
Medical Director
Health Center of Areopoli
23062 Areopoli, Mani, Greece
Tel: +30 2733360011
+30 6945713380
amariolis@gmail.com
hcareopolis@gmail.com

“Οικογενειακός Ιατρός: η♥️καρδιά της φροντίδας υγείας”

Η 19η Μαΐου καθιερώθηκε το 2010 από την WONCA ως η Παγκόσμια Ημέρα Οικογενειακού Ιατρού #WFDD. Συνιστά μια σημαντική ευκαιρία για να αναδειχθεί ο κομβικός ρόλος των Οικογενειακών Ιατρών! Στην παροχή εξατομικευμένης, ολοκληρωμένης και συνεχούς φροντίδας στους ασθενείς τους. Η μέρα αυτή αποτελεί επέτειο αναγνώρισης της μοναδικής συνεισφοράς των Οικογενειακών Ιατρών και των ομάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας στα συστήματα υγείας. Αλλά και εκτίμησης της προόδου που έχει επιτευχθεί στην Οικογενειακή Ιατρική παγκοσμίως.
Ας αναγνωρίσουμε και ας τιμήσουμε τις άοκνες προσπάθειες των Οικογενειακών Ιατρών και των ομάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας. Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της φροντίδας υγείας και τη δημιουργία πιο υγιών κοινοτήτων παγκοσμίως. Θέμα του φετινού εορτασμού είναι: “Οικογενειακός Ιατρός: η καρδιά της φροντίδας υγείας”.
Οι Οικογενειακοί Ιατροί συχνά αναγνωρίζονται ως η καρδιά της φροντίδας υγείας για διάφορους λόγους:

Μακροχρόνια σχέση: 

Οι Οικογενειακοί Ιατροί αποτελούν συνήθως το σημείο πρώτης επαφής για ασθενείς που αναζητούν ιατρική φροντίδα. Παρέχουν συνεχή και ολοκληρωμένη φροντίδα στους ασθενείς τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους “από την βρεφική κούνια μέχρι και τον θάνατο”, χτίζοντας μακροχρόνια σχέση μαζί τους. Αυτή τους επιτρέπει να κατανοούν το ιατρικό ιστορικό, τον τρόπο ζωής και το κοινωνικό πλαίσιο των ασθενών τους και να προσφέρουν εξατομικευμένη φροντίδα και υποστήριξη.

Ολιστική προσέγγιση: 

Οι Οικογενειακοί Ιατροί υιοθετούν μια ολιστική προσέγγιση στη φροντίδα υγείας, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τη σωματική υγεία του ασθενούς,  αλλά και τη συναισθηματική, κοινωνική και ψυχική του ευεξία. Εστιάζουν στην προληπτική φροντίδα, τον προσυμπτωματικό έλεγχο και την πρώιμη διάγνωση νοσημάτων, για να βοηθήσουν τους ασθενείς να διατηρήσουν την υγεία τους και να προλάβουν την εμφάνιση χρόνιων νοσημάτων.

Συντονισμός της φροντίδας:

Οι Οικογενειακοί Ιατροί λειτουργούν ως συντονιστικό κέντρο για τις ανάγκες υγείας των ασθενών τους. Συνεργάζονται με εξειδικευμένους ιατρούς και νοσοκομεία, για να διασφαλίσουν ότι οι ασθενείς λαμβάνουν την βέλτιστη φροντίδα και να αποφευχθεί η άσκοπη και χρονοβόρα επανάληψη υπηρεσιών.

Συνήγορος και εκπαιδευτής:

Οι Οικογενειακοί Ιατροί είναι συνήγοροι των ασθενών τους, πλοηγοί τους στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και συντονιστές της πρόσβασής τους στις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη. Εκπαιδεύουν, επίσης, τους ασθενείς τους σχετικά με θέματα που αφορούν την υγεία τους, όπως τον τρόπο διαχείρισης των χρόνιων παθήσεών τους, την επιλογή υγιεινού τρόπου ζωής και την πρόληψη ασθενειών. Η αφοσίωση, η ενσυναίσθησή και η εξειδικευμένη γνώση τούς καθιστούν την καρδιά της φροντίδας υγείας και μια αξιόπιστη πηγή υποστήριξης για ασθενείς και οικογένειες.
‼️‼️Οι πυλώνες στη φροντίδα.

Συνέχεια στη φροντίδα:

Οι οικογενειακοί ιατροί παρέχουν ολοκληρωμένη και συμπονετική φροντίδα σε ασθενείς καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους, από βρέφη έως υπερήλικες. Διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προαγωγή της υγείας και στην πρόληψη ασθενειών μέσω τακτικών επισκέψεων, προσυμπτωματικών ελέγχων και συμβουλευτικής στον τρόπο ζωής.

Ασθενοκεντρική φροντίδα:

Οι οικογενειακοί ιατροί κατανοούν τη σημασία της οικοδόμησης ισχυρών σχέσεων με τους ασθενείς τους και δεσμεύονται να παρέχουν φροντίδα με ενσυναίσθηση. Είναι συνήγοροι των ασθενών τους και προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι οι φωνές τους ακούγονται και οι ανάγκες υγείας τους ικανοποιούνται.

Ολοκληρωμένη φροντίδα:

Οι οικογενειακοί ιατροί διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στο συντονισμό της περίθαλψης στα διάφορα επίπεδα φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, εξειδικευμένων ιατρών και άλλων παρόχων φροντίδας υγείας, καθώς συνεργάζονται στενά με άλλες διεπιστημονικές ομάδες για να διασφαλίσουν ότι οι ασθενείς τους λαμβάνουν έγκαιρη και κατάλληλη φροντίδα.

Δραστηριοποίηση της κοινότητας:

Οι οικογενειακοί ιατροί είναι συνήγοροι των κοινοτήτων τους και εργάζονται για την αντιμετώπιση των συστημικών φραγμών στην πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα υγείας.
Επίσης, προάγουν ενεργητικά την υγεία και την ευεξία στις κοινότητές τους μέσω της εκπαίδευσης, των δράσεων και των συνεργασιών εντός της κοινότητας.
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
HELLENIC ACADEMY OF GENERAL PRACTICE/FAMILY MEDICINE AND PRIMARY HEALTH CARE
Βίαντος 18, 17122 Νέα Σμύρνη Τηλ.:210 9320015

18 Viantos str. 17122 Nea Smyrni, Greece Phone: +30 210 9320015
 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.