Ο ναός του Απόλλωνος. Στο άδυτο του ναού υπήρχε το χάσμα, όπου η Πυθία έδινε τους χρησμούς, καθήμενη πάνω στον μαντικό τρίποδα, που είχε στηθεί πάνω απ’  αυτό. Ο σωζόμενος ναός είναι ο τελευταίος που κτίσθηκε  μετά τον σεισμό του 373 π.Χ., είχε δε  μάλιστα  ανακαινισθεί  κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Στο βάθος προβάλλει μεγαλοπρεπής και

Γράφει ο Κων/νος Ποταμιάνος

επιβλητικός ο Παρνασσός.

 

 

 

Ο θησαυρός των Αθηναίων στο ιερό του Απόλλωνος (αναστηλωμένος). Στον Απόλλωνα οι διάφορες ελληνικές πόλεις έκαναν διάφορα αναθήματα, τα οποία φυλάσσονταν σε ναόσχημα κτήρια, που ονομάζονταν ‘’θησαυροί’’.

 

 

 

 

 

 

 

Τα υπολείμματα του Γυμνασίου των Δελφών. Ανήκε στην ομώνυμη Φωκική πόλη, που βρισκόταν έξω από τον περίβολο του ιερού του Απόλλωνος. Διακρίνεται η κυκλική κολυμβήθρα, όπου οι αθλητές της πόλεως, μετά τις ασκήσεις, έκαναν το μπάνιο τους.

 

 

 

Ο παγκρατιαστής Αγίας που έλαβε μέρος στα Πύθια και είχε νικήσει στο παγκράτιον (από το σύνταγμα του Δαόχου). Ο Θεσσαλός αθλητής – ήταν από την Φάρσαλο- είχε ύψος 1,97 μ. (Έχει γίνει η γλυπτική απεικόνισή του σε φυσικό μέγεθος).

 

 

 

 

Ο Αντίνοος από την πόλη Βιθύνιον της Βιθυνίας, ο ευνοούμενος του αυτοκράτορα Αδριανού.

 

 

 

 

 

 

 

Η πέτρα της Σίβυλλας και στο βάθος, πάνω στο ανάλημμα, ο ναός του Απόλλωνος.

 

 

 

 

 

 

Η Θόλος στο τέμενος της Προναίας Αθηνάς, ένα κτήριο κυκλικού σχήματος και αγνώστου χρήσεως. Έχει μερικώς αναστηλωθεί.

 

 

 

 

 

 

Οι δύο Φαιδριάδες πέτρες του Παρνασσού, από τις οποίες ερρίπτοντο οι ιερόσυλοι από τους Δελφούς. Στα αριστερά, όπως βλέπουμε την φωτογραφία, βρίσκεται η Ναυπλία και στα δεξιά η Υάμπεια.

 

 

 

 

 

Οι δύο Φαιδριάδες πέτρες του Παρνασσού, από τις οποίες ερρίπτοντο οι ιερόσυλοι από τους Δελφούς. Στα αριστερά, όπως βλέπουμε την φωτογραφία, βρίσκεται η Ναυπλία και στα δεξιά η Υάμπεια.

 

 

 

 

 

Το θέατρο των Δελφών και σε κατώτερο επίπεδο ο ναός του Απόλλωνος.

 

 

 

 

 

Ο βωμός του Κωρυκίου άντρου στον Παρνασσό. Το Κωρύκιο άντρο είναι αφιερωμένο στον Πάνα και στις Νύμφες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.