Κύκλοι,Κύκλοι Κύκλοι, κλείνουν, ανοίγουν.

της Ελένης Παπατσώρη

Με γεύση γλύκας,

Χαράζουν πόνο,αίμα για χρώμα,

ανοίγουν τάφους μέσ’ στο σκοπό τους για να βρεθούν……….

Απάτη.Ανάγκη…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.