ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέα έκθεση αποκαλύπτει ότι τα κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι υπεύθυνα για τον θάνατο περισσοτέρων από 14 εκατομμυρίων πουλιών

84.000 παρεκκλίσεις που χορηγήθηκαν στα κράτη μέλη μεταξύ 2009 – 2017 ώθησαν ευάλωτα είδη πουλιών στο χείλος της εξαφάνισης

Πριν από λίγες ημέρες δόθηκε στη δημοσιότητα η νέα έκθεση της BirdLife Ευρώπης που παρέχει μια εις βάθος ανάλυση των παρεκκλίσεων σε οκτώ κράτη μέλη της Ε.Ε.: Βουλγαρία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Πολωνία και Ισπανία. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα δεν συμπεριλήφθηκε καθώς για το διάστημα 2010-2017 δεν είχε υποβάλει καμία τέτοια έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι παρεκκλίσεις είναι εξαιρέσεις στη νομοθεσία, όπου σε ειδικές καταστάσεις αφαιρείται το δίχτυ προστασίας που απολαμβάνουν τα είδη των πουλιών σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας για τα Πουλιά της Ε.Ε. Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα οι κατασκευαστικές εργασίες, επιτρέπεται η σκόπιμη καταστροφή ή ζημιά σε φωλιές και αβγά, εφόσον όμως δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική λύση. Δηλαδή, τέτοιες παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των πουλιών χορηγούνται μόνο όταν έχουν δοκιμαστεί και αποτύχει όλες οι άλλες μη θανατηφόρες εναλλακτικές λύσεις για την προστασία τους.

Η Ελλάδα δεν στέλνει αναφορές…

Η έρευνα της BirdLife αποκαλύπτει ότι με 18 μόνο παρεκκλίσεις, με καθεμία από αυτές να έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 100.000 πουλιών, οι αριθμοί αυτοί φαίνεται να αποτελούν σοβαρή υποτίμηση της πραγματικής κλίμακας του προβλήματος.
Η BirdLife έχει αποκαλύψει επανειλημμένα προβλήματα και ασυνέπειες όταν πρόκειται για την υποβολή εκθέσεων. Συχνά τα Κράτη Μέλη αποστέλλουν ελλιπείς ή σε κάποιες περιπτώσεις δεν αποστέλλουν ποτέ εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις παρεκκλίσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, δυστυχώς, αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, η Ελλάδα για την οποία αναφέρεται στην έκθεση ότι από το 2010 έως το 2017 δεν έστειλε καμία αναφορά ως προς τις παρεκκλίσεις, κάτι που όφειλε και ήταν υποχρεωμένη να κάνει βάσει των προβλέψεων της Οδηγίας για τα Πουλιά σε ετήσια βάση.
Η έλλειψη ακριβούς αναφοράς από τα κράτη μέλη καθιστά την εφαρμογή της κρίσιμης νομοθεσίας για την προστασία των πουλιών αστεία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τους νόμους προστασίας…

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έκθεσης, η Barbara Herrero, Υπεύθυνη Πολιτικής για τη Φύση της BirdLife Ευρώπης, δήλωσε:

«Τα κράτη μέλη, καταχράζοντας την εξουσία τους να χορηγούν παρεκκλίσεις που επιτρέπουν τη θανάτωση των πουλιών, παραβιάζουν τη νομοθεσία της Ε.Ε., επιτίθενται στη βιοποικιλότητα, εγκαταλείπουν την προστασία και ευημερία των ζώων και γυρίζουν την πλάτη τους στην επιστήμη που έχει αποφανθεί γιατί τα πουλιά πρέπει να προστατεύονται ανά πάσα στιγμή. Αυτή η υπεροπτική προσέγγιση στην επιστημονική τεκμηρίωση διακωμωδεί το κράτος δικαίου. Μπορεί η Ε.Ε. να έχει θέσει νόμους για την προστασία της φύσης, αλλά πρέπει να τους επιβάλει εάν θέλει να αναστρέψει αυτήν την καταστροφική τάση».

Η Κωνσταντίνα Ντεμίρη, Υπεύθυνη Πολιτικής της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας, εταίρου της BirdLife, αναφερόμενη στην ελληνική πραγματικότητα τόνισε ότι:
«Η Ελλάδα, μετά από απουσία χρόνων και κατόπιν πίεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απέστειλε τις εκθέσεις που έλειπαν από τη HABIDES, την πλατφόρμα όπου όλες οι σχετικές εκθέσεις των κρατών μελών είναι διαθέσιμες. Ωστόσο, οι εκθέσεις της Ελλάδας είναι τουλάχιστον ελλιπείς, αν όχι προσχηματικές, καθώς αναφέρονται ελάχιστες παρεκκλίσεις με τα περισσότερα πεδία στη φόρμα συμπλήρωσης να είναι κενά. Ακόμα μια χαρακτηριστική περίπτωση πασαλείμματος των υποχρεώσεων της χώρας μας, μήπως και δεν εκκινήσει διαδικασίες παράβασης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή!».

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη έκθεση της BirdLife «License to kill: How EU MS abuse their power to grant licenses to kill millions of birds» στο:
https://www.birdlife.org/sites/default/files/birdlife-derogations-protection-birds_report_online_0.pdf

Η σύνοψη της έκθεσης είναι διαθέσιμη στο:
https://www.birdlife.org/sites/default/files/license_to_kill_brochure.pdf

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.