ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γύθειο, 30 Σεπτεμβρίου 2020
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.:2262.5-1/1548/2020
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟYΓραφείο: Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος
Ταχ. Δ/νση: Πρωθυπουργού Τζανή Τζανετάκη
Ταχ. Κωδ.: 232 00
Πληροφορίες: Ανθστης Λ.Σ. ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ Π.
Τηλέφωνο –Τ/Ο: 2733022262
Η/Τ: githeio@hcg.gr

ΘΕΜΑ: Τριάντα (30) χρόνια Παγκόσμιου Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών 2020.
1. Σας γνωρίζουμε ότι η HELMEPA συντονίζει και το έτος 2020, για τριακοστή συνεχόμενη χρονιά, την
πρωτοβουλία ¨ 30 χρόνια Παγκόσμιος Εθελοντικός Καθαρισμός Ακτών 2020 στην Ελλάδα¨ η οποία είναι η
παλαιότερη και ευρύτερη προσπάθεια με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ανάδειξη του
σημαντικού προβλήματος της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος με απορρίμματα και την άμεση ανάγκη για
μια πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά από όλους.
2. Η εν λόγω δράση θα πραγματοποιηθεί στη χώρα μας από την 19η Σεπτεμβρίου έως και την 31
η
Οκτωβρίου τρέχοντος έτους με τον καθαρισμό μεταξύ των άλλων, μίας παραλίας, ενός λιμένα, ενός τμήματος
βυθού ή οποιασδήποτε γενικά παραθαλάσσιας τοποθεσίας, η οποία μπορεί να είναι επιβαρυμένη με
απορρίμματα και σκουπίδια.
3. Η προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των θαλασσών και των ακτών μας απαιτεί κοινή δράση
πολιτείας και κοινωνίας. Με δεδομένη την ευαισθησία και τον ενεργό σας ρόλο κατά το παρελθόν, καλείσθε να
συμμετάσχετε στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας και να συνδράμετε στην παραπάνω εθελοντική προσπάθεια την
Υπηρεσία μας, η oποία αναλαμβάνει πρωτοβουλία υποβρύχιου καθαρισμού του λιμένος Γυθείου την 8η
Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.
4. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση τυχόν απαιτηθεί.-
Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ Παναγιώτης

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Ι.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
2. ΙΔΙΩΤΕΣ ΔΥΤΕΣ
ΙΙ.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.ΤΟΠΙΚΑ Μ.Μ.Ε.
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.