Δεκάδες ψηφιακές υπηρεσίες στην υπηρεσία του πολίτη –
Ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα σε 15 περιοχές της Λακωνίας

Με διευρυμένη πλειοψηφία ψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.
Ο βουλευτής Λακωνίας κ.Νεοκλής Κρητικός στην ομιλία του τόνισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, δεν προσπαθεί πλέον να προφτάσει τις εξελίξεις της σύγχρονης εποχής, αλλά τις οδηγεί, παράλληλα με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Επιπλέον η ένδειξη προόδου και εξέλιξης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας, τεκμαίρεται από την Οργάνωση του Δημοσίου σε ψηφιακά πρότυπα, καθώς δημιουργείται συγκεκριμένη διαδικασία διακίνησης εγγράφων
Όπως εξ’ αρχής είχε τονίστει σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ήταν η οργάνωση πολλών διαφορετικών, αλληλοκαλυπτόμενων υπηρεσιών, οι οποίες δημιουργούσαν δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στο παραγόμενο έργο. Κι αυτό φαίνεται να λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά.
Ενδεικτικά στοιχεία για τη χρήση των κυριότερων υπηρεσιών του gov.gr για τους πρώτους έξι μήνες:
• Έχει δεχτεί 6.105.671 συνολικές επισκέψεις.
• Έχουν εκδοθεί ψηφιακά 781.414 υπεύθυνες δηλώσεις και 358.419 εξουσιοδοτήσεις.
• Έχουν εκδοθεί συνολικά 431.910 δημοτολογικά και ληξιαρχικά πιστοποιητικά.
• 556.235 πολίτες έχουν εγγραφεί στην άυλη συνταγογράφηση και έχουν εκδοθεί 3.788.421 άυλες συνταγές.
• Έχουν διεξαχθεί 680 τηλεδιασκέψεις για εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση στα ΚΕΠ.
• Διεκπεραιώθηκαν ηλεκτρονικά 83.967 εγγραφές σε νηπιαγωγεία.
• Εκδόθηκαν ψηφιακά 85.030 προσωρινές άδειες οδήγησης.
• 380.000 πολίτες έχουν επισκεφτεί την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών.
Ο κ.Κρητικός έκανε ιδιαίτερη μνεία στην ομιλία του σχετικά με τις «λευκές περιοχές» οι οποίες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα λήψης ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας. Πρόκειται κυρίως για οικισμούς με λίγους μόνιμους κατοίκους. Σε ό,τι αφορά τη Λακωνία, εντάσσονται από το Δήμο Σπάρτης, η Βορδόνια, από το Δήμο Ευρώτα, το Αστέρι και η Απιδιά, από το Δήμο Μονεμβασίας, οι Βελιές, τα Πιστάματα, η Παραλία, η Μονεμβάσια, τα Τάλαντα και ο Ιέραξ και από το Δήμο Ανατολικής Μάνης, η Χιμάρα, οι Αιγιές, ο Καρβελάς, η Λίμνη, το Σιδηρόκαστρο και το Προσήλιο.
Στο τέλος της ομιλίας του ο κ.Κρητικός σημείωσε τους λόγους για τους οποίους το νομοσχέδιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό σταθμό στη σχέση Κράτους-πολίτη, καθώς και την ευθύνη της Πολιτείας να πράττει και όχι να αδρανεί απέναντι στα καθημερινά προβλήματα της κοινωνίας: «Συνολικά σε κάθε νέα πρωτοβουλία και νέα προσπάθεια μπορεί να υπάρχουν σημεία τα οποία εκ των υστέρων να χρήζουν βελτίωσης. Αυτό είναι κάτι το φυσιολογικό. Είναι μία πρακτική που περιέχει δύο συστατικά, την αναγνώριση και τη βελτίωση.
Αυτό που δεν είναι φυσιολογικό και δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο συγχώρεσης είναι η αδράνεια, η απραξία, η στασιμότητα σε μία εποχή που τρέχει πολύ πιο γρήγορα από την ίδια την σκέψη.
Σε αυτό το πλαίσιο της ταχύτητας και της προόδου σήμερα νομοθετούμε και ψηφίζουμε ένα νομοσχέδιο που θέτει τις βάσεις για μία νέα εποχή στη σχέση του πολίτη με το Κράτος, στη δυνατότητα του πολίτη να εκτελεί τις υποχρεώσεις του πιο εύκολα, πιο απλά, πιο γρήγορα.»

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.