Αγαπητοί μου αναγνώστες το άρθρο αυτό δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σε ένα δημοσιευμα! γι αυτο θα επακολουθησουν και άλλα!
Γράφει η Δρ. Πέπη Γαβαλά
Προϊσταμένη Γ.Α.Κ.-Αρχείων Ν. Λακωνίας
Η καταγραφή των στοιχείων που προκύπτουν από τα μαθητολόγια της Μέσης
Εκπαίδευσης του Νομού Λακωνίας, τα οποία φυλάσσονται στα Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν.
Λακωνίας, μας επιτρέπει την άντληση πληροφοριών και για τους μαθητές και τα
σχολεία της επαρχίας Γυθείου. Τα στοιχεία για τους μαθητές που δηλώνουν τόπο
καταγωγής το Γύθειο δημοσιεύθηκαν στο τεύχος 29 του περιοδικού Μάνη
(Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2006).
Η επαρχία Γυθείου την περίοδο 1862-1912 περιλάμβανε τους δήμους:
Γυθείου, Μαλευρίου, Καρυουπόλεως, Κολοκυνθίου και Λαγίας.
Πολύ συχνά οι μαθητές δήλωναν ως τόπο καταγωγής τους το όνομα του
δήμου, από τον οποίο προέρχονταν αντί για το όνομα του χωριού τους. Λόγω της
αντιγραφής των ονομάτων από τα μαθητολόγια της εποχής, υπάρχει το ενδεχόμενο
λάνθασμένης απόδοσής τους.
Και στην επαρχία αυτή της Λακωνίας ο ενεργός ανδρικός πληθυσμός, κυρίως
αγροτικός, μειώθηκε κατά πολύ λόγω του μεγάλου μεταναστευτικού ρεύματος. Το
ποσοστό των κατοίκων όμως που δήλωναν «εγγράμματοι» το 1907 στην επαρχία
Γυθείου, 34,45% ήταν πάνω από το μέσο όρο στην Ελλάδα και ξεπερνούσε το
ποσοστό όλων των άλλων επαρχιών του Νομού. Εδώ επίσης βρίσκονταν συγκριτικά
και οι περισσότερες γυναίκες που δήλωναν, την ίδια εποχή, «εγγράμματοι»1

{ 1Πέπης Γ. Γαβαλά, Κοινωνία και Εκπαίδευση (Λακωνία, τέλη 19ου-αρχές 20ού αιώνα), Λακωνικαί
Σπουδαί, Αθήναι, 2002, σ. 107, 126-127.
2 Ηλ. Λιακόπουλου, Στατιστική επιθεώρησις του βασιλείου της Ελλάδος, τευχος Β΄ εκπαιδευτικά,
Γεωργικά, Εκλογικά, εν Αθήναις, 1888, σσ. 60-61.}
.
Τα Σχολεία
Τα ελληνικά σχολεία και στην επαρχία αυτή λειτουργούσαν στις πρωτεύουσες
των δήμων. Η μόνη πρωτεύουσα που δεν είχε ελληνικό σχολείο ήταν του δήμου
Καρυουπόλεως. Στο δήμο αυτό όμως υπήρχε ελληνικό σχολείο στο Βαχό.
Τα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης στην επαρχία Γυθείου κατά την περίοδο 1862-
1912, σύμφωνα με τις Επετηρίδες του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της
δημοσίας εκπαιδεύσεως 1907-1908 και 1910-1911 και τη Στατιστική Επιθεώρηση2
ήταν:
1. Το Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου που ιδρύθηκε με Βασιλικό Διάταγμα στις
9.9.1846, μαζί με άλλα 18 σε όλη την Ελλάδα. Το μαθητολόγιο του σώζεται από
το 1889.
2. Το μονοτάξιο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, που ιδρύθηκε το 1868 και από το 1902
λειτουργούσε ως τριτάξιο. Το μαθητολόγιό του σώζεται από το 1903.
3. Το μονοτάξιο ελληνικό σχολείο Κότρωνα, που ιδρύθηκε 1879 και από το 1889
λειτουργούσε ως τριτάξιο. Το μαθητολόγιό του σώζεται από το 1879.
4. Το μονοτάξιο ελληνικό σχολείο Βαχού, που ιδρύθηκε το 1885, το οποίο όμως δεν
αναφέρεται ούτε στη Επετηρίδα του 1907-1908, ούτε στη Στατιστική του 1910-
1911. Το μαθητολόγιο του σχολείου αυτού δεν σώζεται
5. Το Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου, που ιδρύθηκε το 1891, του οποίου το
μαθητολόγιο σώζεται από τη χρονιά αυτή.
6. Το τριτάξιο ελληνικό σχολείο Λάγειας, το οποίο ιδρύθηκε το 1902. Το
μαθητολόγιό του σώζεται από το 1903.
7. Το Γυμνάσιο Γυθείου που ιδρύθηκε το 1886. Το μαθητολόγιό του σώζεται από το
18893

Οι Μαθητές
Η επαρχία αυτή φαίνεται πως διέφερε από τις υπόλοιπες επαρχίες του Νομού,
λόγω του μεγάλου ποσοστού παιδιών (54,77%) ηλικίας 9-16 ετών που δήλωναν
εγγράμματα το 1907 και του ακόμη μεγαλύτερου ποσοστού των αγοριών (82%), όταν
ο μέσος όρος στην Ελλάδα για τα αγόρια ήταν 72,41%. Ακόμη στην περιοχή αυτή
γινόταν ιδιαίτερη προσπάθεια για φοίτηση στη μέση εκπαίδευση. Το 1907 το 12,52%
και το 1910 το 15,83% των παιδιών ηλικίας 9-16 ετών φοιτούσαν στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, όταν ο μέσος όρος στην Ελλάδα έφθανε μόλις το 6%!!! Οι μαθητές ήταν
βεβαίως κυρίως αγόρια.
Στην επαρχία Γυθείου, λοιπόν, μία στις τρεις αγροτικές οικογένειες έστελνε
τουλάχιστον ένα παιδί στη μέση εκπαίδευση. Λιγότερες ήταν οι οικογένειες που
έστελναν τους γόνους τους στο γυμνάσιο: μία στις 254
.
Μαθητές Γυμνασίου
Η φοίτηση στο τετρατάξιο γυμνάσιο κατά την περίοδο 1862-1912 ήταν
σπανιότερη από τη φοίτηση στο τριτάξιο ελληνικό σχολείο. Είναι σαφές ότι στο
γυμνάσιο φοιτούσαν παιδιά που είχαν την οικονομική και κοινωνική δυνατότητα να
προχωρήσουν και στο Πανεπιστήμιο είτε προέρχονταν από οικογένειες κτηματιών,
είτε εμπόρων , είτε μισθωτών.
Οι μαθητές, κατάγονταν από την επαρχία Γυθείου και φοίτησαν έστω και σε
μία τάξη του Γυμνασίου Γυθείου κυρίως ή και της Σπάρτης ή που τελείωσαν το
τετρατάξιο Γυμνάσιο, προέρχονταν κυρίως από τα δύο ελληνικά σχολεία του
Γυθείου, το Α΄ και το Β΄, τα ελληνικά σχολεία Κότρωνα, Πάνιτσας, Λάγειας, Βαχού
αλλά και από το Α΄ ελληνικό σχολείο Σπάρτης ή τα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης,
Κίττας, Αγίου Νικολάου Μελιτίνης και Μολάων. Αρκετοί προέρχονταν από τα
ελληνικά σχολεία και τα γυμνάσια γειτονικών Νομών, όπως Καλαμών και Τρίπολης
(Β΄ελληνικό σχολείο Τρίπολης, Ιερατική Σχολή Τρίπολης) καθώς και από σχολεία
Αθηνών και Πειραιώς, όπως Α΄ Βαρβάκειο Γυμνάσιο, Βαρβάκειο Λύκειο, Γ΄ και Ζ΄
ελληνικά σχολεία Αθηνών, Γ΄ελληνικό σχολείο Πειραιώς και άλλα.
Μερικοί μαθητές φοιτούσαν σε διάφορα Γυμνάσια εντός και εκτός Νομού
κατά την περίοδο των σπουδών τους, λόγω οικογενειακών συνθηκών.

{3 Πέπης Γ. Γαβαλά, Κοινωνία και Εκπαίδευση (Λακωνία, τέλη 19ου-αρχές 20ού αιώνα), Λακωνικαί
Σπουδαί, Αθήναι, 2002, σς. 147-148.
4 Πέπης Γ. Γαβαλά, Κοινωνία και Εκπαίδευση (Λακωνία, τέλη 19ου-αρχές 20ού αιώνα), Λακωνικαί
Σπουδαί, Αθήναι, 2002, σς. 289-290.}

Οι μαθητές, παιδιά αγροτικών οικογενειών, που δήλωναν τόπο καταγωγής
τους κάποιο χωριό της επαρχίας Γυθείου και φοίτησαν στα Γυμνάσια του Νομού
ήταν με αλφαβητική σειρά (Στην παρένθεση δηλώνεται το έτος γέννησής τους):
1. Ο Δημήτριος Ιωάννη Αλικάτης (1871) από το Μαυροβούνι, στο γυμνάσιο
Γυθείου, την περίοδο 1889-1891.
2. Ο Ιωάννης Γεωργίου Αναστασάκος (1894) από το Μαυροβούνι, στα Α΄, Β΄
ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1906-1912.
3. Ο Σπυρίδων Γεωργίου Αναστασάκος (1886) από το Μαυροβούνι, στο
Β΄ελληνικό και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1898-1906.
4. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Ανδρακάκος (1874) από την Πάνιτσα, στο ελληνικό
σχολείο Αρεόπολης και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1891.
5. Ο Ευστράτιος Δημητρίου Αντζουλάκος (1872) από το Μαλεύρι, στο γυμνάσιο
Γυθείου, την περίοδο 1889-1890.
6. Ο Ιωάννης Βαβούλης (1841) από την Παλοβά, στο γυμνάσιο Σπάρτης, το
1866.
7. Ο Γρηγόριος Χρ. Βαρδάκος (1874) από τον Παρασυρό, στο Α΄ ελληνικό
σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1891.
8. Ο Παναγιώτης Ηλία Βαρδάκος (1889) από τον Παρασυρό, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1900-1906.
9. Ο Κωνσταντίνος Βαρούτσος (1870) από το Νεοχώριο, στο γυμνάσιο Γυθείου
το 1889.
10. Ο Αντώνιος Αλεξάνδρου Βασιλάκος (1895) από το Λυγερέα στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1906-1912.
11. Ο Χαρίλαος Γρηγορίου Βασιλάκος (1886) από τον Κότρωνα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1895-1901.
12. Ο Ιωάννης Β. Βασιλούνης (1854) από το Μαλεύρι, στο γυμνάσιο Σπάρτης,
την περίοδο 1869-1873.
13. Ο Γεώργιος Ηλία Γεωργαράκος (1878) από το Λίμπερδο, στα ελληνικά
σχολεία Α΄ Γυθείου και Μολάων και στο γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο
1889-1895.
14. Ο Γεώργιος Γεωργόπουλος (1876) από το Μαλεύρι, στο Α΄ελληνικό σχολείο
και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1892.
15. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Γιαννακοδήμος (1883) από τη Λάγεια, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1898-1902.
16. Ο Λύσανδρος Νικολάου Γιαννακόπουλος (1877), από τη Λάγεια, στο
γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1893-1896.
17. Ο Παύλος Ιωάννη Γιαννακός (1888) από το Φλομοχώρι, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1898-1905.
18. Ο Αθανάσιος Β. Γκονόπουλος (1882) από τη Μάλτα, στο γυμνάσιο Γυθείου,
το 1893.
19. Ο Δημήτριος Ιωάννη Γορανίτη (1873) από το Σκαμνάκι, στο ελληνικό
σχολείο Αρεόπολης και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1888-1890.
20. Ο Ιωάννης Αριστ. Γρηγορακάκης (1893) από τους Χάρακες, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1904-1910.
21. Ο Θωμάς Γρηγοράκης (1850) από το Βαθύ, στο ελληνικό σχολείο Γυθείου και
το γυμνάσιο Σπάρτης, την περίοδο 1866-1868.
22. Ο Παναγιώτης Γ. Γριμπιλάκος (1886) από τον Καρβελά, στο Α΄ελληνικό
σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1897-1904.
23. Ο Δαμιανός Δαμιανάκος (1871) από την Πάνιτσα, στο γυμνάσιο Γυθείου, την
περίοδο 1889-1891.
24. Ο Δημοσθένης Δεμέστιχας (1872) από τη Ριγανόχωρα, στο γυμνάσιο Γυθείου,
την περίοδο 1891-1892.
25. Ο Γεώργιος Μιχαήλ Δημητρακάκος (1892) από τη Χειμάρρα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1903-1908.
26. Ο Γεώργιος Γρηγορίου Δουργούτης (1875) από το Μαυροβούνι, στο
γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1890.
27. Ο Κυριακούλης Εξαρχούλης (1846) από την Πάνιτσα, στο γυμνάσιο Σπάρτης,
το 1864.
28. Ο Βασίλειος Τζαννέτου Ζαγοριανάκος (1894) από την Τσεροβά, στα ελληνικά
σχολεία Αρεόπολης και Β΄ Γυθείου και στο γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο
1906-1912.
29. Ο Δημήτριος Ιωάννη Ζαφειράκος (1897) από τη Μαραθέα, στα Α΄ και Β΄
ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1907-1910.
30. Ο Ηλίας Θεοδώρου Ζαφειράκος (1878) από το Μαλεύρι, στα Α΄ και Β΄
ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1890-1901.
31. Ο Παναγιώτης Β. Ζερβουλάκος (1841) από τα Κονάκια, στο γυμνάσιο
Σπάρτης, το 1863.
32. Ο Σπυρίδων Δ. Ζυμαράκος (1892) από την Πάνιτσα, στο ελληνικό σχολείο
Πάνιτσας και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1904-1910.
33. Ο Βασίλειος Γεωργίου Καζαμίας (1887) από τη Λάγεια, στα Α΄ και Β΄
ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1900-1907.
34. Ο Παναγιώτης Κακουράκος (1866) από το Λίμπερδο, στο γυμνάσιο Σπάρτης,
την περίοδο 1882-1885.
35. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Καλκανδής (1894), γιος εμποροκτηματία από το
Φλομοχώρι, στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα, Α΄ και Β΄ Γυθείου και γυμνάσιο
Γυθείου, την περίοδο 1905-1910.
36. Ο Γεώργιος Αν. Καπερναράκος (1876) από το Μαυροβούνι, στο Α΄ελληνικό
σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1892.
37. Ο Ιωάννης Τζαννέτου Καπερναράκος (1875) από το Μαυροβούνι, στα Α΄και
Β΄ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1890-1895.
38. Ο Ζαχαρίας Παναγιώτη Καπερνάρος (1873) από το Μαυροβούνι, στο
γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1892.
39. Ο Ζαχαρίας Τζαννέτου Καπερνάρος (1889) από το Μαυροβούνι, στο Β΄
ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1900-1905.
40. Ο Χαράλαμπος Ηλία Καράντζαλης (1894) από τα Κονάκια, στα ελληνικά
σχολεία Πάνιτσας και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο
1904-1912.
41. Ο Σταύρος Ιωάννη Καρκαλάκος (1894) από τον Κότρωνα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1905-1912.
42. Ο Αναστάσιος Νικολάου Κατούνας (1870) από το Μαλεύρι, στο γυμνάσιο
Γυθείου, την περίοδο 1891-1892.
43. Ο Χαρίλαος Στυλιανού Κατσαφούρος (1893) από το Σιδηρόκαστρο, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1904-1912.
44. Ο Γεώργιος Κυριάκου Κατσικάρος (1883) από τον Αργιλιά, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1893-1905.
45. Ο Γεώργιος Δρ. Καψοκόλης (1883) από τη Λάγεια, στο ελληνικό σχολείο
Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1899-1901.
46. Ο Ηλίας Κόκκαλης (1852) από το Μαυροβούνι, στο Α΄ ελληνικό σχολείο και
το γυμνάσιο Σπάρτης, την περίοδο 1867-1869.
47. Ο Ηλίας Σαράντου Κορωνάκος (1885) από την Πάνιτσα, στο Α΄ελληνικό
σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1895-1903.
48. Ο Γεώργιος Ιωάννη Κούβαρης (1887) από τη Λάγεια, στο ελληνικό σχολείο
Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1900-1905.
49. Ο Ιωάννης Δημ. Κούβαρης (1890) από τη Λάγεια, στα ελληνικά σχολεία
Κότρωνα, Λάγειας και Α΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο
1901-1905.
50. Ο …..Κουκουλομμάτης (1876) από το Μαλεύρι, στο γυμνάσιο Γυθείου, το
1889.
51. Ο Ηλίας Κ. Κουκουλομμάτης (1882) από το Μαλεύρι, στα Α΄ και Β΄
ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1892-1902.
52. Ο Παναγιώτης Βασιλείου Κουκουλομμάτης (1895) από την Τόμπρα, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1907-1912.
53. Ο Γρηγόριος Σωτηρίου Κουράκος (1888) από το Σκουτάρι, στα ελληνικά
σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο
1900-1907.
54. Ο Νικόλαος Παναγιώτη Κουτούπης (1890) από τα Χάνια Κουτουμούς, στο Β΄
ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1901-1907.
55. Ο Ιωάννης Ηλία Κουτράκος (1863) από το Λίμπερδο, στο γυμνάσιο Γυθείου,
το 1878.
56. Ο Μιχαήλ Στ. Κουτσιλιέρης (1874) από τον Κότρωνα, στα ελληνικά σχολεία
Αρεόπολης και Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1887-1892.
57. Ο Νικόλαος Δημ. Κουτσοβίτης (1880) από την Καρυούπολη, στα Α΄και
Β΄ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1891-1899.
58. Ο Μιχαήλ Χρήστου Κυριακάκος (1885) από τη Χειμάρρα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1895-1899.
59. Ο Παναγιώτης Γεωργίου Λαδακάκος (1894) από το Δρυαλί, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1905-1912.
60. Ο Ζαχαρίας Νικολάου Λεκάκος (1894) από το Δρυαλί, στο ελληνικό σχολείο
Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1905-1910.
61. Ο Ευστράτιος Δ. Λιακάκος (1876) από τη Ράχη, στα Α΄και Β΄ ελληνικά
σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1893.
62. Ο Κωνσταντίνος Παν. Λιακάκος (1882) από το Μαυροβούνι, στο Β΄ ελληνικό
σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1893-1900.
63. Ο Στυλιανός Κωνσταντίνου Λιακάκος (1895) από το Λίμπερδο, στο
Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1906-1912.
64. Ο Ιωάννης Νικολάου Μανδραπήλιας (1892) από τη Μαραθέα, στο Β΄
ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1904-1911.
65. Ο Λεωνίδας Γεωργίου Μανδραπήλιας (1875) από το Μαλεύρι, στο
Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1898.
66. Ο Γεώργιος Ιωάννη Μανιατάκος (1887) από το Καυκί, στα ελληνικά σχολεία
Κότρωνα και Α΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1897-1904.
67. Ο Νικόλαος Γ. Μανιατάκος (1888) από το Σκαμνάκι, στα ελληνικά σχολεία
Α΄ και Β΄ και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1900-1904.
68. Ο Νικόλαος Δ. Μαντάκος (1886) από το Νεοχώρι, στα ελληνικά σχολεία
Κότρωνα και Α΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1898-1905.
69. Ο Γεώργιος Θ. Μαυροειδής (1893) από τη Σκαμνίτσα, στο ελληνικό σχολείο
Πάνιτσας και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1905-1911.
70. Ο Γεώργιος Παναγιώτη Μελάς (1887) από τη Σπύρα, στα ελληνικά σχολεία
Κότρωνα, Α΄ και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1899-
1904.
71. Ο Ιωάννης Παναγιώτη Μελάς (1896) από τη Σπύρα, στο ελληνικό σχολείο
Λάγειας και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1906-1910.
72. Ο Γεώργιος Κυριάκου Μενουδάκος (1890) από το Μαλεύρι, στα ελληνικά
σχολεία Α΄ και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1900-1911.
73. Ο Ιωάννης Γεωργίου Μενουδάκος (1879) από τα Κονάκια, στα ελληνικά
σχολεία Α΄και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1893.
74. Ο Σταύρος Χρήστου Μιχαλακάκος (1887) από τη Χειμάρρα, στα ελληνικά
σχολεία Κότρωνα και Α΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1896-
1899.
75. Ο Δημήτριος Μιχελάκος (1876) από την Καρυούπολη, στο Α΄ ελληνικό
σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1892.
76. Ο Σταύρος Γ. Μπαγετάκος (1880) από τα Κονάκια, στα Α΄ και Β΄ ελληνικά
σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1891-1901.
77. Ο Αθανάσιος Δημ. Μπαλιτσάρης (1876) από το Μαυροβούνι, στο Α΄
ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1895.
78. Ο Παναγιώτης Δ. Μπαλιτσάρης (1885) από το Μαυροβούνι, στο Β΄ ελληνικό
σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1894-1903.
79. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Μπαρμπαγιάννης (1884) από τα Παχυάνικα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1900-1904.
80. Ο Γεώργιος Παναγιώτη Μπελεκάκος (1892) από την Τσεροβά, στα ελληνικά
σχολεία Αρεόπολης και Α΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο
1904-1911.
81. Ο Ιωάννης Π. Μπουνάκος (1885), γιος ποιμένα από τη Γονέα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1896-1903.
82. Ο Νικόλαος Ιωάννη Νικολακάκος (1886) από την Παλοβά, στο Α΄ελληνικό
σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1895-900.
83. Ο Παναγιώτης Νικολάου Νικολακάκος (1876) από το Μαλεύρι, στο
Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1892.
84. Ο Δημήτριος Ηλία Νικολάκος (1886) από την Καρυούπολη, στα Α΄και Β΄
ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1898-1903.
85. Ο Βασίλειος Ηλία Ξανθάκος (1894) από τα Κονάκια, στα ελληνικά σχολεία
Πάνιτσας και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1906-1912.
86. Ο Λεωνίδας Γεωργίου Οικονομάκος (1895) από το Βαχό, στο Β΄ελληνικό
σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1907-1912.
87. Ο Παναγιώτης Γεωργίου Οικονομάκος (1888) από το Σκουτάρι, στα ελληνικά
σχολεία Κότρωνα και Α΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1900-
1907.
88. Ο Επαμεινώνδας Δ. Παπαδάκος (1847) από την Τσεροβά, στο γυμνάσιο
Σπάρτης, το 1864.
89. Ο Γεώργιος Στυλιανού Πατρικάκος (1895) από την Πηλάλα, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1908-1912.
90. Ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Πατρικαράκος (1896) από το Σκαμνάκι, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1907-1911.
91. Ο Γεώργιος Σ. Πατσουράκος (1889) από τα Κονάκια, στο Α΄ελληνικό σχολείο
και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1901-1904.
92. Ο Δημήτριος Κ. Πατσουράκος (1889) από τα Κονάκια, στο Α΄ελληνικό
σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1895-1903.
93. Ο Δημήτριος Μιχαήλ Πατσουράκος (1887) από τα Κονάκια, στο Α΄ελληνικό
σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1899-1906.
94. Ο Πέτρος Κ. Πατσουράκος (1886) από τα Κονάκια, στα Α΄ και Β΄ ελληνικά
σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1898-1901.
95. Ο Νικόλαος Ιωάννη Παυλάκος (1874) από το Μαλεύρι, στο Α΄ελληνικό
σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1893.
96. Ο Γεώργιος Θεοδ. Πετρακογιαννάκος (1883) από τα Βάτα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1894-1898.
97. Ο Ιωάννης Αλκ. Πετρακόγιαννης (1896) από τα Βάτα, στο ελληνικό σχολείο
Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1907-1910.
98. Ο Ανάργυρος Πετροπουλάκης (1864) από τη Ράχη, στο γυμνάσιο Σπάρτης,
την περίοδο 1880-1883.
99. Ο Κωνσταντίνος Πετροπουλάκης (1873) από τη Ράχη, στο γυμνάσιο Γυθείου,
την περίοδο 1890-1892.
100. Ο Πέτρος Παναγιώτη Πετροπουλάκης (1887) από τη Ράχη, στο Β΄
ελληνικό σχολείο και τα Γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1899-906.
101. Ο Πιέρρος Λεωνίδα Πετροπουλάκης (1890) από τη Ράχη, στο Β΄
ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1900-1906.
102. Ο Δημήτριος Κ. Πιερινάκος (1880) από τη Ριγανόχωρα, στα ελληνικά
σχολεία Κότρωνα και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1890-
1897.
103. Ο Γρηγόριος Π. Πουλικάκος (1889) από το Φλομοχώρι, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυυθείου, την περίοδο 1900-1905.
104. Ο Δημοσθένης Πουλίκου Πουλικάκος (1890) από το Νύφι, στα
ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου, την
περίοδο 1902-1906.
105. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Πουλικόγιαννης (1874) από το Σκουτάρι, στο
γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1892.
106. Ο Χαρίλαος Γ. Ρεντζεπέρης (1873) από το Μαλεύρι, στο Α΄ελληνικό
σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1890-1892.
107. Ο Παναγιώτης Μ. Σκάλκος (1875) από τον Κάββαλο, στα ελληνικά
σχολεία Αρεόπολης και Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-
1892.
108. Ο Ιωάννης Γ. Σκουτελάκος (1875) από τον Κότρωνα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1894.
109. Ο Ιωάννης Γ. Στρατάκος (1891) από τη Λάγεια, στο ελληνικό σχολείο
Λάγειας και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1903-1904.
110. Ο Δημήτριος Π. Σφαλαγκάκος (1876) από το Μαλεύρι, στο Α΄
ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1893.
111. Ο Ηλίας Δημ. Σφαλαγκάκος (1894) από τον Καρβελά, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1905-1911.
112. Ο Στυλιανός Παναγιώτη Ταβουλάρης (1899) από την Καρυούπολη,
στο Β΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1909-1912.
113. Ο Γεώργιος Τζαννετάκος (1877) από την Καρυούπολη, στο Α΄
ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1891-1892.
114. Ο Πέτρος Βασιλείου Τζικάκος (1892) από την Πάνιτσα, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1904-1908.
115. Ο Παναγιώτης Τζωρτζάκης (1877) από το Μαυροβούνι, στο
Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1892.
116. Ο Νικόλαος Ηλία Τραφαλής (1883) από το Καυκί, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1897-1902.
117. Ο Νικόλαος Δ. Τσικνάκος (1873) από την Καρυούπολη, στο γυμνάσιο
Γυθείου, την περίοδο 1890-1892.
118. Ο Θεοδόσιος Ευστρατίου Τσουλέας (1899) από το Νεοχώρι, στο
γυμνάσιο Γυθείου, το 1912.
119. Ο Θωμάς Δ. Τσουμάκος (1873) από το Μαλεύρι, στο γυμνάσιο
Γυθείου, την περίοδο 1890-1892.
120. Ο Παναγιώτης Ζ. Τσουμάκος (1887) από τα Μαρούλια, στο Α΄
ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1898-1905.
121. Ο Θεόδωρος Δ. Φιλιππάκος (1883) από το Μαυροβούνι, στο Β΄
ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1894-1901.
122. Ο Ιωάννης Δ. Φιλιππάκος (1872) από το Μαυροβούνι, στο γυμνάσιο
Γυθείου, την περίοδο 1889-1892.
123. Ο Τζαννέτος Θεοδώρου Φιλιππάκος (1898) από το Μαυροβούνι, στο
Α΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1908-1912.
124. Ο Γεώργιος Δ. Φουρίδης (1859) από την Πάνιτσα, στο γυμνάσιο
Σπάρτης, την περίοδο 1877-1885.
125. Ο Λεωνίδας Φουρίδης (1864) από την Πάνιτσα, στο γυμνάσιο
Σπάρτης, την περίοδο 1881-1883.
126. Ο Μιχαήλ Θωμά Φουρίδης (1877) από το Μαλεύρι, στο Α΄ελληνικό
σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1890-1896.
127. Ο Πέτρος Γεωργίου Φουρίδης (1891) από την Πάνιτσα, στα ελληνικά
σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο
1903-1911.
128. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Φραγκάκος (1880) από το Νύφι, στα ελληνικά
σχολεία Κότρωνα και Αρεόπολης και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1893-
1905.
129. Ο Βασίλειος Δημ. Χαμουζάκος (1888) από το Βαχό, στο ελληνικό
σχολείο Αρεόπολης και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1900-1904.
130. Ο Γεώργιος Π. Χαρτοκόλλης (1875) από το Μαλεύρι, στο Α΄ελληνικό
σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1893.
131. Ο Ιωάννης Σωτηρίου Χριστάκος (1876) από το Κολοκύνθιο, στο
γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1892.
132. Ο Ιωάννης Χριστοδουλάκος (1884) από το Νύφι, στα ελληνικά
σχολεία Κότρωνα και Β΄ Γυθείου, την περίοδο 1899-1904.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.