Κείμενο σε μορφή ΔΗΛΩΣΗΣ δημοσίευσε ο Νίκος ΑΝτωνιάδης, δικηγόρος Αθηνών, υπέρμαχος μαχητής της μάσκας στα παιδιά, στην προσωπική του σελίδα στο facebook,προτείνοντας στους γονείς και κηδεμόνες, να το εκτυπώσουν, και να το καταθέσουν στην διεύθυνση των σχολείων που φοιτούν τα παιδιά τους! Εμείς ακολουθήσαμε μέχρι την πόρτα του σχολείου( Λύκειο και Δημοτικό ) μητέρα η οποία ”άκουσε” για την πρόταση του κ. Αντωνιάδη, την εκτύπωσε, την υπόγραψε και την κατέθεσε στις διευθύνσεις των δύο σχολείων που φοιτούν τα παιδιά της! Είδαμε ”ιδίοις όμασιν” και δεν μπορεί να το διαψεύσει κανείς αυτό, τον αριθμό πρωτοκόλλου και στις δύο δηλώσεις!

Δημοσιεύουμε την δήλωση όπως ακριβώς δημοσιεύει οκ Αντωνιάδης (κείμενο) μόνο που έχουμε ”φτιάξει” τα κενά που θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας! Διευκρίνιση! αν είναι μονογονέας υπογράφει και καταθέτει μία δήλωση για κάθε παιδί! ΑΝ είναι ζευγάρι παντρεμένο, σύμφωνο συμβίωσης, πολιτικός γάμος, υπογράφουν μια δήλωση ο καθένας για κάθε παιδί! δηλ στην περίπτωση αυτή ένα παιδί δυο δηλώσεις θα κατατεθούν! Αφού γραφτεί ο αριθμός πρωτοκόλλου επάνω στην πρωτότυπη δήλωση ζητάτε φωτοτυπία την πρώτη σελίδα της δήλωσης με εμφανέστατο τον αριθμό πρωτοκόλλου.

ΔΗΛΩΣΗ
Προς κον/α Διευθυντή/ντρια του ……………………………………………………………………………………………………….
Οι υπογράφοντες ……………………………………………………………………….. δηλώνουμε ότι δεν θα φοιτήσει ο υιός/η θυγατέρα μας …….. στην …….Τάξη του ……………………………………………………………………………., όσο ισχύει η εκ του νόμου υποχρεωτικότητα της χρήσης μάσκας. Σημειώνεται ότι η απόφασή μας αυτή ουδεμία ποινική διάταξη παραβιάζει, αφού η σχετική διάταξη του Ποινικού Κώδικα έχει καταργηθεί.
Την απόφασή μας αυτή τη στηρίζουμε σε δύο δεδομένα:
Αφενός, στην επιστημονική παραδοχή περί επικινδυνότητας της χρήσης μάσκας από τον πληθυσμό, τόσο από τον γενικό όσο και ειδικώς από τα παιδιά, παραδοχή η οποία υπήρξε από πολλούς επιστήμονες, τόσο της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, όπως είναι οι λοιμωξιολόγοι Σωτήριος Τσιόδρας και Νικόλαος Σύψας όσο εκτός της επιτροπής αυτής, όπως είναι ο παιδίατρος Αναστάσιος Χατζής. Μπορεί οι ανωτέρω, όλως ενδεικτικώς αναφερόμενοι, επιστήμονες, οι οποίοι είχαν επικαλεστεί πληθώρα μελετών που τεκμηρίωναν την ανωτέρω επιστημονική παραδοχή, να έκαναν στροφή 180 μοιρών και να υποστηρίζουν σήμερα τα ακριβώς αντίθετα, πλην όμως δεν έχουν επικαλεστεί τις αντίστοιχες επιστημονικές μελέτες που να δικαιολογούν τη στροφή αυτή και κυρίως να καταρρίπτουν τις μελέτες εκείνες που επικαλούντο και τεκμηρίωναν την αρχική ξεκάθαρη θέση τους, ώστε, και σε κάθε περίπτωση, η αντιφατική στάση των επιστημόνων αυτών και κατ’ επέκταση η αντίστοιχη κυβερνητική στάση έναντι της χρήσης μάσκας, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα σύγχυσης και αβεβαιότητας γύρω από την ασφάλεια της χρήσης μάσκας από τον/ην υιό/θυγατέρα μας, καθιστώντας απαγορευτική τη φοίτησή του/ης υπό τις συνθήκες αυτές.
Αφετέρου, λαμβάνοντας υπόψη την καθολική επιστημονική και κατ’ επέκταση κυβερνητική παραδοχή περί της μεγάλης μεταδοτικότητας και σοβαρής επικινδυνότητας του ιού Covid-19, σε συνδυασμό με την παράλληλη καθολική επιστημονική και κυβερνητική παραδοχή ότι η χρήση μάσκας περιορίζει αλλά δεν μηδενίζει τις πιθανότητες να μεταδοθεί ο ιός αυτός στο/ην υιό/θυγατέρα μας, κρίνουμε ότι η απόφασή μας να τον/ην στείλουμε στο σχολείο υπό τις συνθήκες αυτές πιθανής βλάβης της υγείας του/της, θα συνιστούσε έκθεσή του/της σε κίνδυνο της υγείας και της ζωής του.
Περαιτέρω, και σε περίπτωση που υπό οποιεσδήποτε συνθήκες αποφασίσουμε να στείλουμε τον/ην υιό/θυγατέρα μας στο σχολείο, σας δηλώνουμε τα κάτωθι:
-Σε περίπτωση που επιχειρηθεί από οποιονδήποτε οιαδήποτε ιατρική πράξη στον/ην υιό/θυγατέρα μας, έχετε εκ του νόμου υποχρέωση να μας ειδοποιήσετε και να μην επιτρέψετε χωρίς την παρουσία μας την πράξη αυτή στον/ην υιό/θυγατέρα μας, άλλως σας δηλώνουμε ότι εκτός από τους υπεύθυνους κάθε φορά ιατρικούς φορείς, θα αναζητήσουμε τις σχετικές αστικές και ποινικές ευθύνες και από εσάς.
-Την απόφασή μας σχετικά με την επιχειρούμενη κάθε φορά ιατρική πράξη, ιδία δε αυτήν του δειγματοληπτικού τεστ, και αφού προηγουμένως ειδοποιηθούμε, θα τη γνωστοποιήσουμε στους αρμόδιους κάθε φορά φορείς που τυχόν επισκεφτούν προς τούτο το σχολείο. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το απόλυτο δικαίωμα να ζητήσουμε την έγγραφη αιτιολόγηση της απόφασης για τη διενέργεια της ιατρικής πράξης, αλλά και το απόλυτο επίσης δικαίωμα, είτε της παρουσίας δικού μας ειδικού επιστήμονα κατά τη διενέργεια της ιατρικής πράξης, είτε να επιμεληθούμε εμείς της διενέργειάς της σε ιατρικό χώρο της δικής μας επιλογής και εμπιστοσύνης, αφού ο νόμος 4682/2020 δεν αποκλείει σε καμία περίπτωση το δικαίωμά μας αυτό και ούτε θα συνιστούσε μη συμμόρφωση η επιλογή μας να διενεργηθεί η ιατρική πράξη σε ιατρικό χώρο της επιλογής μας.
-Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4682/2020, προβλέπεται η υποχρεωτικότητα των ιατρικών πράξεων αλλά και του περιορισμού ενηλίκων και ανηλίκων, αφού ο νόμος δεν ξεχωρίζει, ακόμη και σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις, ακόμη και με “εύλογες υπόνοιες”. Με τις διατάξεις αυτές, ο/η υιός/θυγατέρα μας, με “εύλογες υπόνοιες”, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ακόμη και από ένα απλό συνάχι ή βήχα, μπορεί να μεταφερθεί με απόφαση του “αρμοδίου κάθε φορά οργάνου” έως και στις εγκαταστάσεις αυτές.
-Πλην όμως, εσείς υποχρεούστε να εφαρμόσετε τις ειδικότερες οδηγίες που επί τούτου εστάλησαν από τον Ε.Ο.Δ.Υ. στο σχολείο το οποίο διευθύνετε. Σύμφωνα με αυτές, σε περίπτωση που ένα παιδί παρουσιάσει συμπτώματα covid-19, τα οποία βεβαίως θα μπορούσαν να είναι συμπτώματα οποιουδήποτε κορωνοϊού ή του ιού της γρίπης, θα καλούνται υποχρεωτικά οι γονείς να το παραλαμβάνουν και να το μεταφέρουν στο σπίτι. Ως εκ τούτου σας καθιστούμε υπεύθυνο της τήρησης των ειδικών αυτών οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ., οι οποίες εν προκειμένω υπερισχύουν των διατάξεων του νόμου 4682/2020. Σας δηλώνουμε ότι σε αντίθετη περίπτωση θα στραφούμε δικαστικά και εναντίον σας και όχι μόνο κατά αυτών που θα επιχειρήσουν να μεταφέρουν τον/ην υιό/θυγατέρα μας εκτός του χώρου ευθύνης σας, για το αδίκημα της αρπαγής κατά τις διατάξεις του άρθρου 322 του Ποινικού Κώδικα.
-Σας ενημερώνουμε ότι έχει επιδοθεί εξώδικο αίτημα από 30.000 γονείς στην Υπουργό Παιδείας, στο οποίο εξηγούνται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους έχουν αποφασίσει να μη στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο.
Επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας, ιδία έναντι όσων αποφάσισαν το μέτρο της υποχρεωτικότητας της μάσκας στα σχολεία και των επιστημόνων που το εισηγήθηκαν,
………………. ……….. Σεπτεμβρίου 2020
Οι δηλούντες γονείς

Αγαπητοί γονείς διαβάστε προσεκτικά την παραπάνω δήλωση ώστε να κατανοήσετε την σημασία της!μην βιαστείτε σε απορριπτικά συμπεράσματα!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.