Ἡ τεχνολογία τῶν δικτύων 5G εἶναι τὸ ἑπόμενο παγκόσμιο “ἐργαλεῖο” κυριαρχίας, τὸ ὑπέρτατο ὅπλο κατασκοπείας καὶ τὸ κλειδὶ γιὰ τὸν ἔλεγχο ζωτικῆς σημασίας ὑποδομῶν

Μαίνεται ὁ ακήρυχτος πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας γιὰ τὰ δίκτυα 5G
Οἱ γνωρίζοντες διαβεβαιώνουν πὼς ἡ τεχνολογία τῶν δικτύων 5G εἶναι τὸ ἑπόμενο παγκόσμιο “ἐργαλεῖο” κυριαρχίας, τὸ ὑπέρτατο ὅπλο κατασκοπείας καὶ τὸ κλειδὶ γιὰ τὸν ἔλεγχο ζωτικῆς σημασίας ὑποδομῶν, ὅπως ἡ ἐνέργεια, τὰ ἀμυντικὰ συστήματα, ἀλλὰ καὶ τὰ προσωπικὰ δεδομένα.
Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οἱ ΗΠΑ καὶ ἠ Σοβιετικὴ Ἕνωση ἐνεπλάκησαν σὲ μία πολυδάπανη διαμάχη ποὺ θύμιζε διαστημικὴ κούρσα. Ἐκεῖ, στὸν ἀχανῆ χῶρο ὅπου κινοῦνται ὅλα τα ουράνια σώματα, μὲ τὸν περιβόητο “Πόλεμο τῶν Ἄστρων” κρίθηκε ἡ ἔκβαση τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου. Σήμερα, κάποιες δεκαετίες ἀργότερα, πεδίο μάχης ἀποτελεῖ τὸ 5G, ποὺ σὰν ἄλλο “ἱερὸ δισκοπότηρο” ὁδηγεῖ σὲ μετωπικὴ σύγκρουση ΗΠΑ καὶ Κίνα αὐτὴ τὴ φορά.
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ηταν ὁ πρῶτος ποὺ τὸν ὀνομάτισε εὐθέως ἀπὸ τὸ Διεθνὲς Οἰκονομικὸ Φόρουμ τῆς Ἁγίας Πετρούπολης, ὅταν ἔκανε λόγο γιὰ «τὸν τεχνολογικὸ παγκόσμιο πόλεμο ποὺ ἔχει ἤδη ξεσπάσει». Πράγματι, ἡ μάχη γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν δικτύων κινητῆς τηλεφωνίας πέμπτης γενιᾶς προκαλεῖ μία γεωπολιτικὴ…
σύγκρουση ποὺ θὰ ἔχει τεράστιες ἐπιπτώσεις σὲ εὐρωπαϊκὲς ἑταιρεῖες καὶ κυβερνήσεις.

Ἡ ἀναμέτρηση, ἄλλωστε, τῶν δύο ἰσχυρότερων οἰκονομιῶν τοῦ πλανήτη, μὲ τὸν ἐμπορικὸ πόλεμο νὰ ἔχει ἤδη ἀρχίσει, ἀναμένεται νὰ ἔχει βαρυσήμαντες ἐπιπτώσεις στὸ σύνολο τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας. Η ΕΕ παρακολουθεῖ σαστισμένη τὰ γεγονότα, ἂν καὶ ἡ ἀναμέτρηση δὲν περιορίζεται στὴν πέμπτη γενιᾶς κινητὴ τηλεφωνία. Ἀκόμα, ὅμως, καὶ ἂν κάποιος ἀναλογιστεῖ τὶς τεράστιες δυνατότητες ποὺ προσφέρει ἡ ὑψηλὴ αὐτὴ τεχνολογία, ἀναρωτιέται γιατί ἐγείρει τόσο σκληρὴ ἀντιπαράθεση ἀνάμεσα στὴν παγκόσμια ὑπερδύναμη καὶ τὸν “κινέζικο δράκο”.

Ἐπικίνδυνη τεχνολογία αἰχμῆς
Ἡ ἀπάντηση εἶναι τόσο ἁπλή, ὅσο καὶ μεγαλειώδης: γιατί ἐνδέχεται νὰ καθορίσει τὴν πορεία τῶν παγκόσμιων συσχετισμῶν. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ τεράστια ἐμπορικὰ ὀφέλη, ἡ τεχνολογία 5G σχετίζεται μὲ τὴν στρατιωτικὴ τεχνολογία καὶ τὴν τεχνολογία ἀσφάλειας, δηλαδὴ μὲ τὴ γεωστρατηγική. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἐν μέρει ἑρμηνεύει τὶς προσπάθειες τῶν ὑπερδυνάμεων νὰ ἐπιβληθοῦν, περιορίζοντας ἡ μία τὴν ἄνοδο τῆς ἄλλης.

Τὸ 5G θεωρεῖται ἐκτὸς ἀπὸ τεχνολογία αἰχμῆς μὲ τεράστιο οἰκονομικὴ σημασία καὶ τὸ ἑπόμενο ἐργαλεῖο πολιτικῆς κυριαρχίας. Ἡ ἐκμετάλλευση τῶν δικτύων τοῦ μοιάζει μὲ τὸν “πόλεμο ἀγωγῶν” ποὺ διεξήχθη μία δεκαετία νωρίτερα, καθορίζοντας τὴ γεωοικονομικὴ πραγματικότητα τῆς μεταψυχροπολεμικῆς Εὐρώπης. Πλέον, ὅμως, δὲν εἶναι οἱ δρόμοι τοῦ πετρελαίου καὶ ἡ ἐνεργειακὴ ἐξάρτηση ποὺ ἀποτελεῖ τὸ κορυφαῖο διακύβευμα, ἀλλὰ ὁ ἔλεγχος τῆς πληροφορίας.

Τὸ μελλοντικὸ τοπίο τοῦ πολέμου καὶ τῆς ἀσφάλειας στὸν κυβερνοχῶρο θὰ μποροῦσε νὰ ἀλλάξει θεμελιωδῶς μὲ τὸν ἐρχομὸ τοῦ 5G. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ μαίνεται ἕνας παρασκηνιακὸς πόλεμος γιὰ τὴ στρατηγικὴ ὑπεροχὴ στὴν ὑψηλὴ τεχνολογία, τὴν ὁποία, πρὸς τὸ παρόν, δείχνει νὰ κερδίζει ἡ Κίνα, ἡ ὁποία ἔκοψε πρώτη τὸ νῆμα, ἀποκτώντας προβάδισμα στὴν τεχνολογία πέμπτης γενιᾶς.

Αὐτὸ κατέστη δυνατὸ μέσω τῆς Huawei, τοῦ μεγαλύτερου προμηθευτῆ τηλεπικοινωνιακοῦ ἐξοπλισμοῦ στὸν κόσμο. Ἡ ἑταιρεία ἑδρεύει στὴ Σενζὲν καὶ συνεργάζεται μὲ τὶς τρεῖς κρατικὲς ἑταιρεῖες τηλεφωνίας τῆς Κίνας. Τίποτα δὲν ἔχει, ὅμως, ἀκόμα κριθεῖ, καθὼς ἡ κινεζικὴ Huawei γίνεται συστηματικὴ προσπάθεια ἀπὸ τὴ Δύση νὰ περιοριστεῖ, ἐὰν ὄχι νὰ περιθωριοποιηθεῖ. Κατηγορήθηκε ἀπὸ τὶς ΗΠΑ ὅτι ὁ ἐξοπλισμός της θὰ μποροῦσε νὰ γίνει ἀντικείμενο ἐκμετάλλευσης ἀπὸ τὴν κινεζικὴ κυβέρνηση μὲ στόχο τὴν κατασκοπεία.

Ἡ παρέμβαση Τρὰμπ
Ὁ ἴδιος ὁ Ἀμερικάνος πρόεδρος ἔσπευσε νὰ ξεκαθαρίσει ὄτι «ἡ νοοτροπία του νὰ χρησιμοποιεῖ ἕνα κράτος τὸ 5G ὡς μέσο παρακολούθησης τῶν πολιτῶν μᾶς βρίσκει πλήρως ἀντίθετους». Παράλληλα, δεσμεύτηκε ὅτι οἱ ΗΠΑ θὰ προχωρήσουν ἄμεσα στὴν μαζικὴ ἐφαρμογὴ του 5G, ἐνῶ τηλεφώνησε σὲ ἀρκετοὺς ὁμόλογούς του ἀνὰ τὸν κόσμο γιὰ νὰ τοὺς προτρέψει νὰ διακόψουν κάθε εἴδους συνεργασία μὲ την Huawei. Δὲν ἔκρυψε, μάλιστα, πὼς ἔχει κάνει παρεμβάσεις σὲ διάφορες χῶρες, προκειμένου νὰ μὴν χρησιμοποιήσουν τὴν τεχνολογία τῆς Huawei: «Μίλησα στὴν Ἰταλία καὶ φαίνεται πὼς δὲν πρόκειται νὰ προχωρήσει μὲ αὐτό. Μίλησα καὶ μὲ ἄλλες χῶρες, δὲν θὰ προχωρήσουν. Ὅλοι μὲ τοὺς ὁποίους μίλησα δὲν θὰ προχωρήσουν».

Στὸ ἴδιο μῆκος κύματος καὶ ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Μάικ Πομπέο, ὁ ὁποῖος στὰ τέλη τοῦ 2019 εἶχε δηλώσει ὅτι «ἡ Οὐάσιγκτον ἐργάζεται τὰ τελευταία χρόνια ὥστε νὰ διασφαλίσει πὼς οἱ σύμμαχοί της ἀνὰ τὸν κόσμο γνωρίζουν ποιοὶ εἶναι οἱ κίνδυνοι ποὺ ὑπάρχουν ὅταν συνεργάζονται μὲ ἑταιρεῖες». Δὲν ἀναφέρθηκε ὀνομαστικὰ στὴν κινεζικὴ τηλεπικοινωνιακὴ ἑταιρεία, ἀλλὰ χρησιμοποίησε τὸν ὄρo «δίκτυα ποὺ δὲν εἶναι ἐμπιστοσύνης». Σχετικὲς πιέσεις ἔχει δεχτεῖ καὶ ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ Ἀμερικανοὺς καὶ Εὐρωπαίους γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξει συνεργασία μὲ τὴ Huawei γιὰ τὸ 5G.

Παρ’ ὅτι ἡ ἑταιρεία Huawei ἔχει ἐπανειλημμένα ἀρνηθεῖ αὐτοὺς τοὺς ἰσχυρισμούς, πλήττεται. Ἐνδεικτικὸ παράδειγμα εἶναι ἡ συμφωνία της μὲ τὴν Ὀλλανδία. Τὸ ὀλλανδικὸ δημόσιο ἀνακοίνωσε ὅτι ὑπολογίζει νὰ ἀποκομίσει 900 ἑκατ. εὐρὼ ἀπὸ τὴν πρώτη δημοπράτηση συχνοτήτων γιὰ δίκτυα κινητῆς τηλεφωνίας 5ης γενιᾶς (5G). Στὴ δημοπράτηση συμμετέχει ἡ κινεζικὴ Huawei ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς προμηθευτὲς τηλεπικοινωνιακοῦ ὑλικοῦ. Ἡ ὀλλανδικὴ κυβέρνηση, ὅμως, ἄφησε ἀνοιχτὸ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ ἀποκλείσει ὁρισμένες ἑταιρεῖες, ἐὰν «κρίνει ὅτι ἐγείρουν ἀνησυχίες γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἀσφάλεια τῆς χώρας».

Διεσπασμένη ἡ Εὐρώπη
Οἱ συμμαχίες πάντως δὲν εἶναι ἀκόμα ἀπόλυτα καθορισμένες. Οἱ κυβερνήσεις τῆς Αὐστραλίας, τῆς Νέας Ζηλανδίας, τοῦ Καναδᾶ καὶ τῆς Ἰαπωνίας ἔχουν εὐθυγραμμιστεῖ μὲ τὶς ΗΠΑ. Στὶς ἀρχὲς Δεκεμβρίου 2019 τὸ ἴδιο εἶχε ἀνακοινώσει ὅτι θὰ πράξει καὶ ὁ Βρετανὸς πρωθυπουργὸς Μπόρις Τζόνσον. «Δὲν θέλω αὐτὴ ἡ χώρα νὰ εἶναι ἐχθρικὴ χωρὶς λόγο ἀπέναντι σὲ ἐπενδύσεις ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, δὲν μποροῦμε νὰ ζημιώσουμε τὰ ζωτικῆς σημασίας ἐθνικά μας συμφέροντα».

Γενικότερα, ἡ ΕΕ δὲν τηρεῖ μία ἑνιαία στάση. Ἡ Γαλλία καὶ ἡ Γερμανία ἔχουν ξεκινήσει ἔρευνες γιὰ τὰ δίκτυα τῆς Huawei καὶ ἡ Ἱσπανία δὲν ἔχει ἀκόμη καθορισμένη θέση, περιμένοντας τὴν κοινὴ ἀπάντηση τῆς Κομισιόν. Δὲν εἶναι λίγες οἱ χῶρες ποὺ ἀναμένουν τὶς ἐπικείμενες γνωματεύσεις τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Ὀργανισμοῦ Κυβερνοασφάλειας, σχετικὰ μὲ τὴν ἀσφάλεια τῶν δικτύων.

Ἀπὸ τὴν πλευρά της, ἡ Γερμανίδα καγκελάριος ἀνέφερε ὅτι ἡ Γερμανία θὰ χρειαστεῖ ἐγγυήσεις ὅτι ἡ Huawei δὲν θὰ παραδώσει δεδομένα στὸ κινέζικο κράτος πρὶν μπορέσει νὰ συμμετάσχει στὸν διαγωνισμὸ γιὰ τὸ “χτίσιμο” τῶν δικτύων 5ης γενιᾶς ποὺ θὰ συνδέσουν τὰ πάντα ἀπὸ ὀχήματα ἕως ἐργοστάσια μὲ πολὺ μεγαλύτερες ταχύτητες. Ἡ Ἰταλία ἐπίσης διέψευσε σενάρια ποὺ τὴν ἤθελαν νὰ ἀποκλείει τὶς κινεζικὲς ἑταιρεῖες τεχνολογίας Huawei & ZTE Corp ἀπὸ τὸ νὰ συμβάλλουν στὴν κατασκευὴ τοῦ δικοῦ της 5ης γενιᾶς δικτύου κινητῆς τηλεφωνίας.

Ἡ γαλλικὴ Γερουσία ἔχει μὲ τὴ σειρὰ τῆς ἀπορρίψει νομοθεσία ποὺ στόχευε στὴν αὐστηροποίηση τῶν ἐλέγχων τηλεπικοινωνιακοῦ ὑλικοῦ, σὲ συνέχεια προειδοποιήσεων τῶν ΗΠΑ, σχετικὰ μὲ τὴ Huawei. Παρὰ τὶς πιέσεις τῶν ΗΠΑ, ὅμως, ἡ Huawei ἔχει βρεῖ πελάτες γιὰ τὰ προϊόντα της. Ἔχει ὑπογράψει δεκάδες (πάνω ἀπὸ 60) ἐμπορικὰ συμβόλαια γιὰ 5G με ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, ξεπερνώντας ἔτσι την Ericsson καὶ τη Nokia.

Γεωπολιτικὴ ἀναταραχὴ
Ἡ γεωπολιτικὴ ἀναταραχὴ ποὺ ἐπικρατεῖ στὸ βωμὸ τῆς τεχνολογίας εἶναι δικαιολογημένη, ἂν ἀναλογιστεῖ κανεὶς ὅτι ἐνῶ τὰ ὑπάρχοντα δίκτυα συνδέουν ἀνθρώπους μὲ ἀνθρώπους, ἡ ἑπόμενη γενιὰ 5G θὰ συνδέει ἕνα τεράστιο δίκτυο αἰσθητήρων, ρομπὸτ καὶ αὐτόνομων ὀχημάτων, μέσω ἐξελιγμένης τεχνητῆς νοημοσύνης. Θὰ ἐπιτρέψει, δηλαδή, στὰ ἀντικείμενα νὰ “ἐπικοινωνοῦν” μεταξύ τους, ἀνταλλάσσοντας τεράστιους ὄγκους δεδομένων σὲ πραγματικὸ χρόνο καὶ χωρὶς ἀνθρώπινη παρέμβαση. Ὁ ἔλεγχος, δηλαδή, στὰ παγκόσμια συστήματα κυβερνοασφάλειας θὰ ἄλλαζε ὅρους.

Τέλος, ὑπάρχει καὶ τὸ ζήτημα τοῦ κέρδους. Ἡ Κομισιὸν ἔχει ἐκτιμήσει ὅτι τὰ παγκόσμια ἔσοδα ἀπὸ τὸ δίκτυο 5G θὰ φθάσουν τὰ 225 δίσ. εὐρὼ μέχρι τὸ 2025. Μεταξὺ τῶν ἄλλων, θὰ ἀλλάξει διὰ παντὸς τὴν φυσιογνωμία πολλῶν διαφορετικῶν οἰκονομικῶν τομέων, ὅπως ἡ αὐτοκινητοβιομηχανία, ἀλλὰ καὶ ἡ γεωργία. Πρωτίστως, ὅμως, στὸ κάδρο μπαίνει ἡ διακίνηση πληροφοριῶν καὶ τὸ θεμελιῶδες ἐρώτημα τῆς προστασίας αὐτῶν.
slpress

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.