Συγκεκριμένα, μόλις ἕνας στοὺς δέκα Γάλλους εἶπαν «ὄχι» σὲ συναλλαγὴ μὲ μετρητὰ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ὑγειονομικῆς κρίσης, σύμφωνα μὲ δημοσκόπηση της Ifop/Brink που ἔγινε γιὰ λογαριασμὸ τοῦ δικτύου BFMTV καὶ προβλήθηκε τὴν Κυριακὴ (07/06). Ἀρκετὰ καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων καὶ μεγάλων ἁλυσίδων, στράφηκαν πρὸς τὸ πλαστικὸ χρῆμα γιὰ νὰ «ἀποτρέψουν τὴν ἐξάπλωση τοῦ ἰοῦ», ὅπως ἐξήγησε ἡ ἐπιχειρηματικὴ ἕνωση FEDESFI σὲ σχετικὸ δελτίο Τύπου.

 

Παραμένουν δημοφιλῆ τὰ μετρητὰ 
Παρὰ τὴν ὑγειονομικὴ κρίση, τα μετρητὰ ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι δημοφιλή στους Γάλλους, ἀφοῦ εἶναι τὸ ἀγαπημένο μέσο πληρωμῆς γιὰ μικρὲς καθημερινὲς ἀγορὲς (π.χ. ψωμί, καπνός, Τύπος) στὸ 67% τῶν ἐρωτηθέντων σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνα. Τὸ ποσοστὸ φτάνει ἀκόμα καὶ στὸ 74% γιὰ ἀνθρώπους ἄνω…
τῶν 65 ἐτῶν.
Ὡστόσο, οἱ Γάλλοι χρησιμοποιοῦν τὰ μετρητὰ μόλις σὲ ποσοστὸ 13% προκειμένου νὰ πληρώσουν σὲ ξενοδοχεῖα καὶ ἑστιατόρια. Τὸ 39% ὅσων ἐπιχειρηματιῶν ρωτήθηκαν, δήλωσαν ἕτοιμοι νὰ στραφοῦν στὸ πλαστικὸ χρῆμα.
Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας (ΠΟΥ), στὶς ἀρχὲς Μαρτίου, ἔδωσε ὁδηγίες γιὰ χρήση ἀνέπαφων συναλλαγῶν καὶ πιστωτικῶν καρτῶν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πανδημίας.
Ἐκπρόσωπός του ΠΟΥ εἶπε ὅτι ὁ κορονοϊὸς δὲν ἐπιβιώνει πάνω σὲ ἕνα χαρτονόμισμα γιὰ περισσότερα ἀπὸ 120 λεπτά.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.