Το Καναδικό Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου ζήτησε από τον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης να διεξάγει έρευνα σε παγκόσμιους ηγέτες ατομικά αλλά και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για διεθνή εγκλήματα σχετικά με τον Covid-19. To Iνστιτούτο ισχυρίζεται ότι προηγούμενες πανδημίες, όπως o SARS, καταδεικνύουν ότι ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας θα έπρεπε να είχε προειδοποιήσει τα κράτη πριν την αρχική ειδοποίηση της 11ης Μαρτίου 2020. Η προσφυγή επικαλείται ότι ο Covid-19 είναι ένα «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» σύμφωνα με το άρθρο 7(κ) του Καταστατικού της Ρώμης. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, “έγκλημα κατά της ανθρωπότητας” σημαίνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις όταν διαπράττεται ως μέρος ευρείας και συστηματικής επίθεσης που κατευθύνεται κατά οποιουδήποτε αμάχου πληθυσμού, εν γνώσει της επίθεσης: (k) Άλλες απάνθρωπες πράξεις παρόμοιου χαρακτήρα οι οποίες με πρόθεση προκαλούν μεγάλο πόνο ή βαρεία σωματική βλάβη ή βαρεία βλάβη της διανοητικής ή σωματικής υγείας.
Περαιτέρω υποστηρίζει ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μπορεί να ασκήσει τη δικαιοδοσία του για διεθνή εγκλήματα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 όταν ένα κράτος-μέλος του Δικαστηρίου έχει επηρεαστεί και ειδικότερα αναφέρεται ο Καναδάς ως ένα επηρεαζόμενο μέλος του Καταστατικού της Ρώμης.
Η προσφυγή αυτή είναι μία από αρκετές νομικές ενέργειες που προσπαθούν να καταλογίσουν ευθύνες για την παγκόσμια πανδημία του κορωνοϊού. Η αμερικανική πολιτεία του Μισούρι κατέθεσε αγωγή στο τέλος Απριλίου 2020 με σκοπό τον καταλογισμό ευθυνών για την πανδημία στην Κίνα, ενώ πολλοί είναι οι νομικοί επιστήμονες και δικηγόροι που εκτιμούν ότι θα έχουν επιτυχή έκβαση ενδεχόμενες αγωγές για τον covid-19. (jurist.org/legalnews24.gr)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.