Ελάφια στους Θρακομακεδόνες, αγριογούρουνα στην Πολιτεία, λύκοι στην Πάρνηθα, όλο και πιο συχνά ζώα της άγριας πανίδας εμφανίζονται σε κατοικημένες περιοχές, με τους κατοίκους και τις τοπικές Αρχές να ξαφνιάζονται από την παρουσία τους.

Καθώς σε κάποιες περιπτώσεις κρίνεται σκόπιμη η παρέμβαση των Αρχών για την αντιμετώπιση των ζώων αυτών από τις κατοικημένες περιοχές, η κυβέρνηση θέσπισε ειδικές διατάξεις για τα μέσα με τα οποία θα αντιμετωπίζονται τα άγρια ζώα σε αυτές τις περιπτώσεις.

Κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει την εισαγωγή και μεταφορά ειδικών όπλων, αποτρεπτικών μέσων και συσκευών εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας, μηχανισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών και κάθε είδους εφοδίων βολής αυτών, για την αντιμετώπιση περιστατικών προσέγγισης ζώων της άγριας πανίδας σε κατοικημένες περιοχές και τη διαχείριση του πληθυσμού τους.

Με την ΚΥΑ καθορίζεται η διαδικασία εισαγωγής από χώρες εκτός ΕΕ ή μεταφοράς από χώρες εντός Ε.Ε. στην Ελλάδα ειδικών όπλων/πιστολιών, λοιπών αποτρεπτικών μέσων και συσκευών εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή μηχανισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών (spray) ή συσκευών εκτόξευσης ειδικού τύπου κροτίδων ή βολίδων κρότου – θορύβου, λάμψης ή συριγμού και κάθε είδους εφοδίων αυτών για την αντιμετώπιση περιστατικών προσέγγισης ζώων της άγριας πανίδας σε κατοικημένες περιοχές και τη διαχείριση φαινομένων υπερπληθυσμού τους, από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας εισαγωγής ή μεταφοράς του εξοπλισμού ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος. Η άδεια εισαγωγής ή μεταφοράς εκδίδεται στο όνομα του Συντονιστή Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης που αιτείται την έκδοσή της.

Οι χορηγούμενες άδειες θα έχουν διάρκεια ισχύος έξι μηνών από την έκδοση τους, με δυνατότητα παράτασης κατά τρεις μήνες, μετά από τη διατύπωση σχετικού αιτήματος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την έκδοση σχετικής απόφασης από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
πηγη cnn

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.