Γράφει ο Αρείων Κυριάκος Ν. Χιώτης

Με αυτόν τον μικρό κατάλογο ναών και θεοτήτων της Λακωνίας, συνειδητοποιούμε χωρίς πολλά λόγια και φλυαρίες το πόσο άγνωστη μας είναι η ιστορία και ο τόπος μας. Έτσι την επόμενη φορά που θα αποφασίσεις να κάνεις ενα μακρινό και πολυέξοδο ταξίδι ίσως αποφασίσεις να γνωρίσεις πρώτα τον τόπο σου.

1 ΑΘΗΝΑ ΑΓΟΡΑΙΑ / ΣΠΑΡΤΗ
2 ΑΘΗΝΑ ΑΜΒΟΥΛΙΑ / ΣΠΑΡΤΗ
3 ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ / ΣΠΑΡΤΗ
4 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ / ΣΠΑΡΤΗ
6 ΑΘΗΝΑ ΚΕΛΕΥΘΕΙΑ / ΣΠΑΡΤΗ
9 ΑΘΗΝΑ ΟΦΘΑΛΜΙΤΙ∆Α / ΣΠΑΡΤΗ
10 ΑΘΗΝΑ ΧΑΛΚΙΟΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΑΣ / ΣΠΑΡΤΗ
5 ΑΘΗΝΑ ΙΠΠΟΛΑΪΤΙ∆Α / ΑΝΩ ΠΟΥΛΑ
7 ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ / ΑΣΩΠΟΣ

1 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΚΑΡΝΕΙΟΣ / ΣΠΑΡΤΗ
2 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΚΡΙΤΑΣ / ΣΠΑΡΤΗ
3 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ / ΠΥΡΡΙΧΟΣ
4 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΕΠΙ∆ΗΛΙΟΣ / ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΜΑΛΕΑΣ
5 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΚΑΡΝΕΙΟΣ / ΑΜΥΚΛΕΣ
6 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΜΑΛΕΑΤΑΣ / ΚΟΣΜΑΣ
7 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΥΠΕΡΤΕΛΕΑΤΑΣ / ΦΟΙΝΙΚΙ
8 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΕΛΕΑΤΗΣ ΕΛΟΣ

1 ΑΡΗΣ ΘΗΡΙΤΑΣ / ΘΕΡΑΠΝΗ

1 ΑΡΤΕΜΗ ΑΙΓΙΝΑΙΑ / ΣΠΑΡΤΗ
2 ΑΡΤΕΜΗ ΗΓΕΜΟΝΗ / ΣΠΑΡΤΗ
3 ΑΡΤΕΜΗ ΙΣΣΩΡΙΑ ΚΑΙ ΛΙΜΝΑΙΑ / ΣΠΑΡΤΗ
4 ΑΡΤΕΜΗ ΚΝΑΓΙΑ / ΣΠΑΡΤΗ
5 ΑΡΤΕΜΗ ΜΥΣΙΑ / ΣΠΑΡΤΗ
6 ΑΡΤΕΜΗ ΟΡΘΙΑ / ΣΠΑΡΤΗ
7 ΑΡΤΕΜΗ ΑΣΤΡΑΤΕΙΑ / ΠΥΡΡΙΧΟΣ
8 ΑΡΤΕΜΗ ΛΙΜΝΑΤΙ∆Α / ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ ΛΙΜΗΡΑ

1 ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΑΓΝΙΤΑΣ / ΣΠΑΡΤΗ
2 ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΚΟΤΥΛΕΥΣ / ΑΦΥΣΣΟΥ
3 ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΠΑΙΣ / ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
4 ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΦΙΛΟΛΑΟΣ / ΑΣΩΠΟΣ

1 ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΜΙΓΩΝΙΤΙ∆Α / ΓΥΘΕΙΟ
2 ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΑΡΕΙΑ / ΣΠΑΡΤΗ
3 ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑ / ΣΠΑΡΤΗ
4 ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ / ΣΠΑΡΤΗ

1 ∆ΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ / ΤΑΫΓΕΤΟΣ

1 ∆ΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ / ΣΠΑΡΤΗ
2 ∆ΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΑΣ / ΣΠΑΡΤΗ
3 ∆ΙΑΣ ΤΡΟΠΑΙΟΣ / ΣΠΑΡΤΗ
4 ∆ΙΑΣ ΑΓΟΡΑΙΟΣ / ΣΠΑΡΤΗ
5 ∆ΙΑΣ ΑΜΒΟΥΛΙΟΣ / ΣΠΑΡΤΗ
6 ∆ΙΑΣ ΕΥΑΝΕΜΟΣ / ΣΠΑΡΤΗ
7 ∆ΙΑΣ ΚΑΠΠΩΤΑΣ / ΓΥΘΕΙΟ
8 ∆ΙΑΣ ΜΕΣΣΑΠΕΑΣ / ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ
9 ∆ΙΑΣ ΠΛΟΥΣΙΟΣ / ΘΕΡΑΠΝΗ
10 ∆ΙΑΣ ΣΩΤΗΡΑΣ / ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ ΛΙΜΗΡΑ

13 ∆ΙΟΝΥΣΟΣ ΚΟΛΩΝΑΤΑΣ / ΣΠΑΡΤΗ

1 ΗΡΑ ΑΙΓΟΦΑΓΟΣ / ΣΠΑΡΤΗ
2 ΗΡΑ ΑΡΓΕΙΑ / ΣΠΑΡΤΗ
3 ΗΡΑ ΥΠΕΡΧΕΙΡΙΑ / ΣΠΑΡΤΗ

1 ΚΟΡΗ ΣΩΤΕΙΡΑ / ΣΠΑΡΤΗ

1 ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΣ / ΣΠΑΡΤΗ
2 ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΣ / ΣΠΑΡΤΗ
3 ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΣ / ΣΠΑΡΤΗ
4 ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ ΤΑΙΝΑΡΙΟΣ / ΣΠΑΡΤΗ
5 ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ / ΣΠΑΡΤΗ
6 ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ ∆ΩΜΑΤΙΤΗΣ / ΣΠΑΡΤΗ
7 ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ ΙΠΠΟΚΟΥΡΙΟΣ / ΣΠΑΡΤΗ
8 ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ ΤΑΙΝΑΡΙΟΣ / ΤΑΙΝΑΡΟ
9 ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ ΓΑΙΑΟΧΟΣ / ΘΕΡΑΠΝΗ

1 ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΚΥΒΕΛΗ – ΡΕΑ / ΑΚΡΑΙΑ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.