Στην απαγόρευση εξαγωγής απολυμαντικών προϊόντων από την χώρα μας προχώρησε… η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού. Με εξαιρετικά επείγουσα οδηγία της προς της τελωνειακές περιφέρειες, την οποία κοινοποιεί σε όλο τον εγχώριο παραγωγικό και εμπορικό ιστό, η ΑΔΑΕ μπλοκάρει την εξαγωγική δραστηριότητα των συγκεκριμένων προϊόντων.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις σχετικές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, για όσο θα υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, η παραγωγή απολυμαντικών προϊόντων τύπου 1 για ανθρώπινη χρήση είτε σε μορφή υγρή ή γέλης, είτε εμποτισμένα μαντηλάκια, θα γίνεται αποκλειστικά για διάθεση στην ελληνική αγορά.

Τα προϊόντα της ομάδας αυτής είναι βιοκτόνα χρησιμοποιούμενα για την υγιεινή του ανθρώπου, χρησιμοποιούμενα επάνω στο ανθρώπινο δέρμα ή στο τριχωτό της κεφαλής, ή σε επαφή προς αυτά, με πρωταρχικό σκοπό την απολύμανση του δέρματος ή του τριχωτού της κεφαλής. Η υποχρέωση αποκλειστικής διάθεσης και κυκλοφορίας των προϊόντων αυτών στην ελληνική επικράτεια καθώς και η απαγόρευση εξαγωγής τους αφορά τόσο τους παραγωγούς όσο και τους μεταπωλητές αυτών.

Το διάβασα στο protothema.gr

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.