Το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανοίγει τη συζήτηση για ζωτικά ζητήματα πολιτικής υγειονομικής περίθαλψης για την επόμενη μέρα διοργανώνοντας περιορισμένες και εξαιρετικά επικεντρωμένες ψηφιακές συζητήσεις προστιθέμενης αξίας, υπό την αιγίδα του ετήσιου συνεδρίου HealthWorld, που προγραμματίστηκε για τις 15-16 Σεπτεμβρίου 2020 υβριδική λειτουργία με περιορισμένη φυσική παρουσία και εκτεταμένη εικονική συμμετοχή.Read More →