Οἱ ψηφιακοὶ κολοσσοὶ ἔγιναν πλουσιότεροι ἐν μέσῳ πανδημίας

Οἱ Ἀμερικανοὶ δισεκατομμυριοῦχοι συνεχίζουν νὰ πλουτίζουν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πανδημίας Covid-19, ποὺ ἔχει ἐξαλείψει δεκάδες ἑκατομμύρια θέσεις ἐργασίας στὶς ΗΠΑ, σύμφωνα μὲ τὰ δεδομένα δύο κέντρων μελετῶν.

 

Τὸ διάστημα μεταξὺ 18ης Μαρτίου καὶ 19ης Μαΐου, οἱ 600 Ἀμερικανοὶ μεγιστάνες εἶδαν τὶς περιουσίες τους νὰ αὐξάνονται κατὰ 434 δισεκατομμύρια δολάρια, ἤτοι μία αὔξηση ὕψους 15% σὲ διάστημα δύο μηνῶν, βάσει τῶν στοιχείων ποὺ δημοσίευσε τὴν Πέμπτη τὸ περιοδικὸ Forbes.
Τὰ μέτρα ἀπομόνωσης τοῦ πληθυσμοῦ, τὸ κλείσιμο τῶν ἑστιατορίων καὶ τῶν καταστημάτων εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἐκτίναξη τῶν διαδικτυακῶν ἀγορῶν καὶ τὴν ἀνάγκη οἱ πολίτες νὰ παραμένουν συνδεδεμένοι μέσω τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης.
Αὐτοὶ οἱ παράγοντες ὁδήγησαν στὸ νὰ ἐκτοξευθεῖ στὸ χρηματιστήριο ἡ ἀξία τῶν μετοχῶν τῆς Amazon, τοῦ Facebook καὶ γενικότερα τῶν ἑταιρειῶν ὑψηλῆς τεχνολογίας.
Τὸ διάστημα μεταξὺ Μαρτίου καὶ Μαΐου, ἡ περιουσία τοῦ Τζὲφ Μπέζος (Amazon) αὐξήθηκε κατὰ 30% καὶ πλέον καὶ ἐκείνη τοῦ Μὰρκ Ζάκερμπεργκ, ἰδιοκτήτη τοῦ Facebook, ἄνω…
του 46%, σύμφωνα μὲ τὶς ἐκθέσεις τῶν Americans for Tax Fairness καὶ Institute for Policy Studies Program for Inequality, στὶς ὁποῖες βασίστηκε τὸ Forbes.
Ἀπὸ τὴν 16η Μαρτίου, ὅπου ξεκίνησε ἡ ἐφαρμογὴ τῶν πρώτων μέτρων καραντίνας στὶς ΗΠΑ, ἡ ἀξία τοῦ τίτλου τοῦ Facebook ἐνισχύθηκε κατὰ σχεδὸν 60%, ἐκείνου τῆς Amazon κατὰ 45%, ἐκείνου τοῦ Netflix κατὰ 46%, ἐκείνου τῆς Apple κατὰ 31%.
Καὶ ὅλο αὐτὸ δὲν δείχνει νὰ σταματάει, καθὼς οἱ τίτλοι Amazon καὶ Facebook ἀνῆλθαν αὐτὴν τὴν ἑβδομάδα σὲ ἱστορικὸ ὑψηλό.
Ἀντιθέτως, οἱ δισεκατομμυριοῦχοι τῶν κλάδων τῶν ταξιδιῶν, τῶν ξενοδοχείων ἢ τοῦ λιανικοῦ ἐμπορίου εἶδαν τὶς περιουσίες τους νὰ καταρρέουν τὴν ἴδια περίοδο, καθὼς οἱ τομεῖς αὐτοὶ ἔχουν ἄμεσα πληγεῖ ἀπὸ τὰ δραστικὰ μέτρα γιὰ τὴν ἀναχαίτιση τοῦ κορωνοϊοῦ.
Σχόλια

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.