Βίβιαν Ευθυμιοπούλου σύμβουλος ἐπικοινωνίας στὴν Ν.Δ. δηλώνει “Μισῶ τὰ Ἔθνη καὶ τὶς Πατρίδες”

Ἡ κυρία Βιβιαν Εὐθυμιοπούλου, φίλη της συζύγου τοῦ Πρωθυπουργοῦ, φέρεται νὰ εἶναι ὅπως καὶ ἡ ἴδια δηλώνει σύμβουλος ἐπικοινωνίας στὴν Ν.Δ.
Ἡ κυρία Εὐθυμιοπούλου ἀρθρογραφεῖ παράλληλα στὸ Liberal.gr ἐνῶ πολλὰ ἀπὸ τὰ ἄρθρα τῆς δημοσιεύονται καὶ στὸ Athens Voice, γνωστὰ φερέφωνα τοῦ κυβερνῶντος κόμματος.
Βλέποντας τὶς ἀναρτήσεις τῆς κυρίας Εὐθυμιοπούλου, ποὺ πρὶν λίγες μέρες ἔκανε καὶ σεμινάρια ἐπικοινωνίας σὲ μέλη τῆς ΟΝΝΕΔ στὴν Πάτρα, θὰ φρίξει κανεὶς μὲ ὅσα ἀντεθνικὰ καὶ ἀντιχριστιανικὰ βλέπει, ὄπως “Μισω τὰ Ἔθνη καὶ τὶς Πατρίδες” αλλα καὶ κάτι ἀπὸ τὸν 18ο αἰώνα ποὺ λέει πὼς “οἱ ἄνθρωποι δὲν πρόκειται νὰ ἐλευθερωθοῦν προτοὺ στραγγαλιστεῖ καὶ ὁ τελευταῖος Βασιλιὰς μὲ τὰ ἔντερα τοῦ τελευταίου παπά”, ἀκόμη καὶ νὰ καταστραφοῦν ὅλες οἱ ἐκκλησίες τῆς χώρας, χαρακτηρίζοντας παράλληλά τους Ἕλληνες “ἄχρηστο λαό”.
Αὐτὰ εἶναι λοιπὸν τὰ “φωτεινὰ μυαλὰ” ποὺ ἐμπιστεύεται ὁ κ. Μητσοτάκης ἐπικοινωνιακὰ καὶ μὲ αὐτὰ τὰ μυαλὰ κυβερνᾶ τὴ Χώρα. Νὰ τοὺς χαίρεται.

elromio

Σχόλια

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.