Εὐαγγελάτος: Νὰ διωχθεῖ ποινικὰ καὶ νὰ ἀπομονωθεῖ κοινωνικὰ ὅποιος ἀρνηθεῖ νὰ ἐμβολιαστεῖ!


Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ ἀναφορὰ σὲ ἐκείνους ποὺ ἐνδεχομένως νὰ μὴ θελήσουν νὰ κάνουν τὸ ἐμβόλιο γιὰ τὸν κορωνοϊό, ὅταν αὐτὸ κυκλοφορήσει, στὴν ἑλληνικὴ τηλεόραση. Πιὸ συγκεκριμένα, στὴν ἐνημερωτικὴ ἐκπομπὴ Livenews στὸ Mega, καλεσμένες τοῦ Νίκου Εὐαγγελάτου ἦταν ἡ Ὑφυπουργὸς Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, καθὼς ἐπίσης καὶ μία μητέρα καὶ ἐκπαιδευτικὸς ἡ Ὄλγα Γεράκη. Γρήγορα ἡ συζήτηση ἀπὸ τὰ σχέδια τῆς κυβέρνησης γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν ἐκπαιδευτικῶν μονάδων στράφηκε στὸ ἐμβόλιο κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ εἰδικότερα σὲ ἐκείνους ποὺ θὰ ἀρνηθοῦν νὰ τὸ κάνουν.
Οἱ διάλογοι ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν στὸ  ἀπόσπασμα εἶναι ἐνδεικτικοί τῆς ἀντιμετώπισης ποὺ….
θὰ ἔχουν ὅλοι ὅσοι δὲν δεχθοῦν νὰ τοὺς χορηγηθεῖ τὸ ὅποιο ἐμβόλιο, καθὼς θὰ χαρακτηρίζονται αὐτόματα ἀπὸ τοὺς «εἰδικοὺς» ὡς «ὑγειονομικὰ ἐπικίνδυνοι» καὶ συνεπῶς θὰ ἰσοδυναμοῦν μὲ ἀπειλῆ γιὰ τὴν ὑπόλοιπη κοινωνία.
.orthodoxia-ellhnismos.gr/
Σχόλια

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.