Ὁ Μεγάλος Ἀδελφὸς στὴν ἐποχὴ τοῦ κορονοϊού: 100 ὁμάδες προειδοποιοῦν ὅτι ἡ πανδημία χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ ἐπεκταθεῖ μόνιμα τὸ κράτος παρακολούθησης

Καθὼς ὁ ἀριθμὸς τῶν περιπτώσεων τοῦ COVID-19 ἔφτασε τὸ ἕνα ἑκατομμύριο παγκοσμίως τὴν Πέμπτη, πάνω ἀπὸ 100 ὁμάδες “γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα” ἐξέδωσαν κοινὴ δήλωση προειδοποιῶντας ὅτι ἡ ἀπάντηση τῶν κυβερνήσεων στὴν πανδημία τοῦ κοροναϊού “δὲν πρέπει νὰ χρησιμοποιηθεῖ ὡς κάλυψη γιὰ νὰ ξεκινήσει μιὰ νέα ἐποχὴ μεγάλης κλίμακας συστημάτων επεμβατικής ψηφιακῆς παρακολούθησης.”

“Ἡ τεχνολογία μπορεῖ νὰ διαδραματίσει σημαντικὸ ρόλο στὴν παγκόσμια προσπάθεια γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς πανδημίας τοῦ COVID-19, ὡστόσο, αὐτὸ δὲν δίνουν στὶς κυβερνήσεις τὸ πράσινο φῶς γιὰ νὰ ἐπεκτείνουν τὴν ψηφιακὴ ἐπιτήρηση”.
“Ἡ αὔξηση τῶν ἐξουσιῶν τῆς κρατικῆς ψηφιακῆς ἐπιτήρησης, ὅπως ἡ ἀπόκτηση πρόσβασης σὲ δεδομένα τοποθεσίας κινητῶν τηλεφώνων, ἀπειλεῖ τὴν προστασία τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς, τὴν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης καὶ τὴν ἐλευθερία τοῦ…
συνεταιρίζεσθαι, μὲ τρόπους ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ παραβιάσουν τὰ δικαιώματα καὶ νὰ ὑποβαθμίσουν τὴν ἐμπιστοσύνη στὶς δημόσιες ἀρχές- ὑπονομεύοντας τὴν ἀποτελεσματικότητα ὁποιασδήποτε δημόσιας ὑγείας ἀπάντηση”, λέει ἡ δήλωση. “Τέτοια μέτρα ἐνέχουν ἐπίσης κίνδυνο μεταχείρισης διακρίσεων καὶ ἐνδέχεται νὰ βλάψουν δυσανάλογα τὶς ἤδη περιθωριοποιημένες κοινότητες”.
“Αὐτὲς εἶναι ἐξαιρετικὲς στιγμές, ἀλλὰ ἡ νομοθεσία γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα ἐξακολουθεῖ νὰ ἰσχύει”, συνεχίζει ἡ δήλωση. “Τώρα περισσότερο ἀπὸ ποτέ, οἱ κυβερνήσεις πρέπει νὰ διασφαλίσουν αὐστηρὰ ὅτι ὁποιοιδήποτε περιορισμοὶ σὲ αὐτὰ τὰ δικαιώματα συνάδουν μὲ τὶς μακρόπνοες διασφαλίσεις γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα”.
Στὰ ὁμάδες ποὺ ὑπογράφουν τὴν δήλωση περιλαμβάνεται ἡ Διεθνῆ Ἀμνηστία, ἡ Access Now, τὸ Big Brother Watch, ἡ Ἐπιτροπὴ Προστασίας τῶν Δημοσιογράφων, τὸ Κέντρο Πληροφοριῶν γιὰ τὴν Προστασία τῶν Προσωπικῶν Δεδομένων (EPIC) Human Rights Watch, τὸ Privacy International, τὸ Public Citizen, τὸ WITNESS καὶ τὸν World Wide Web Foundation.
Ἀκόμη καὶ πρὶν ξεκινήσει ἡ ἐπιδημία τοῦ κοροναϊού στὴν Κίνα στὰ τέλη τοῦ περασμένου ἔτους, ἡ χώρα εἶχε ἐπικριθεῖ γιὰ τὴ μαζικὴ ἐπιτήρηση τῶν πολιτῶν, συμπεριλαμβανομένης τῆς τεχνολογίας ἀναγνώρισης προσώπου. Τοὺς τελευταίους μῆνες, ὁ Guardian ἀνέφερε τὸν Μάρτιο ὅτι “οἱ Κινέζοι πολῖτες χρειάστηκε νὰ προσαρμοστοῦν σὲ ἕνα νέο ἐπίπεδο κυβερνητικῆς εἰσβολῆς”, ἡ ὁποία πολλοὶ ἀνησυχοῦν, ὅτι θὰ ἐξακολουθήσει νὰ ὑφίσταται ἀκόμη καὶ μετὰ τὴ λήξη τῆς πανδημίας.
Μὲ τὸ μνα προβάλλονται τὰ ἐργαλεῖα ἐπιτήρησης ὡς λύσεις δημόσιας ὑγείας, οἱ ἀρχὲς καὶ οἱ ἑταιρεῖες εἶναι πολὺ πρόθυμες νὰ ξαναγράψουν τοὺς κανόνες τοῦ ψηφιακοῦ οἰκοσυστήματος μὲ «χρῶμα κορώνας» -ποὺ φοβόμαστε ὅτι θὰ εἶναι μόνιμο”, λέει ὁ Peter Micek, τοῦ Access Now.
Σχόλια

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.